Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

WIELTON S.A. - Zmiana wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu ustanowionego na aktywach ...

WIELTON S.A. - Zmiana wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu ustanowionego na aktywach Emitenta (32/2012)
Share
d27uut4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zmiana wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu ustanowionego na aktywach Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia zastawu na aktywach znaczących na rzecz banku PKO BP S.A. (Bank) w związku z zawarciem z Bankiem umowy o limit kredytowy wielocelowy wobec zawarcia aneksu do tej umowy, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 19/2012 z dnia 11 maja 2012 roku Zarząd Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi XV Wydział Gospodarczy ? Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 5 czerwca 2012 r. zmiany wpisu najwyższej sumy zabezpieczenia w rejestrze zastawów z kwoty 30 mln zł do kwoty 50 mln zł. Zmiana, o której mowa powyżej dotyczy zastawu ustanowionego na rzecz Banku na zapasach należących do Emitenta znajdujących się w jednym z magazynów zlokalizowanym w Wieluniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-300 Wieluń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Baranowskiego 10A 10A
(ulica) (numer)
0438434510 0438431273
(telefon) (fax)
info@wielton.com.pl www.wielton.com.pl
(e-mail) (www)
8992462770 932842826
(NIP) (REGON)
d27uut4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek
2012-06-13 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2012-06-13 Tomasz Śniatała Członek Zarzadu Tomasz Śniatała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4