Trwa ładowanie...
d1c69ez

Wierzyciel Ferrum proponuje konwersję wierzytelności na kapitał po 4,5 zł/akcja

Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Ferrum otrzymało od CC94 FIZAN, głównego z wierzycieli, ofertę dotyczącą gotowości podjęcia rozmów, dotyczących gruntownej restrukturyzacji zadłużenia finansowego Ferrum, podała spółka. Wierzyciel widzi zasadność konwersji posiadanych wierzytelności na kapitał spółki w wyniku objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym za cenę emisyjną w wysokości 4,5 zł za jedną akcję.

Share
d1c69ez

"Zgodnie z otrzymaną propozycją, powołując się na skalę koniecznej redukcji długu finansowego spółki, koniecznego odroczenia terminów spłat zadłużenia finansowego spółki oraz wymaganego zasilenia kapitału obrotowego, wierzyciel widzi zasadność konwersji posiadanych przez wierzyciela względem Ferrum wierzytelności (oraz ewentualnie części wierzytelności innych wierzycieli finansowych) na kapitał spółki w wyniku objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym emitenta za cenę emisyjną w wysokości 4,5 zł za jedną akcję. Zapłata ceny emisyjnej nastąpiłaby zgodnie z ofertą poprzez konwersję w oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego (art. 156 ust.1 pkt 4 Prawa restrukturyzacyjnego) wierzytelności przysługującej względem spółki wierzycielowi oraz ewentualnie części wierzytelności innych wierzycieli finansowych w zakresie wynikającym z planu restrukturyzacyjnego, który zostałby sporządzony" - czytamy w komunikacie.

Oferta ma charakter warunkowy i uzależniona jest od:
1) potwierdzenia w toku analizy finansowej możliwości satysfakcjonującej dla wierzycieli finansowych zdolności spółki do spłaty zadłużenia finansowego w wyniku zrealizowania uzgodnionego z wierzycielami finansowymi planu restrukturyzacji przygotowanego zgodnie z art. 220 Prawa restrukturyzacyjnego,
2) zawarcia z wierzycielami finansowymi porozumienia dotyczącego:
a) objęcia akcji nowej emisji,
b) ustalenia zasad spłat pozostałych wierzytelności finansowych (nie będących przedmiotem konwersji na akcje nowej emisji) w trybie ich restrukturyzacji zgodnie z art. 213 w zw. art. 180 i nast. Prawa restrukturyzacyjnego,
c) zapewnienia Ferrum przez wierzycieli finansowych lub uzgodnione z wierzycielami finansowymi osoby trzecie dodatkowego finansowania kapitału obrotowego Ferrum S.A. wymaganego do realizacji planu restrukturyzacyjnego,
3) zatwierdzenia przez sąd restrukturyzacyjny układu częściowego wdrażającego postanowienia porozumienia restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z otrzymanym pismem, wskazana powyżej propozycja jest ważna jeden miesiąc od dnia złożenia. W tym okresie powinno zostać zawarte porozumienie restrukturyzacyjne oraz przygotowany i zatwierdzony przez wierzycieli finansowych plan restrukturyzacyjny. Oferta wiąże jedynie w całości, co oznacza brak możliwości wyboru jedynie części tejże oferty. Oferta nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 KC, podano także.

"Jednocześnie spółka informuje, że zarząd po dokonaniu szczegółowej analizy propozycji zamierza zwrócić się do rady nadzorczej celem uzyskania ewentualnej aprobaty na podjęcie działań zgodnych z otrzymaną propozycją wierzyciela" - podsumowano.

d1c69ez

Pod koniec marca Ferrum podało, że otrzymało od Bank Millennium S.A., Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandardowy Fundusz Sekurytyzacyjny oraz CC94 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (finansujących) oświadczenia dotyczące zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań względem finansujących, w zakresie przesunięcia terminu płatności rat wymagalnych w dacie 31 marca 2017 r. na termin 28 kwietnia 2017 r. Łączna wysokość rat, których płatność na rzecz finansujących została przesunięta wynosi 13,7 mln zł.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

d1c69ez

Podziel się opinią

Share
d1c69ez
d1c69ez