Trwa ładowanie...
d3o1hcx
espi

WIKANA - Proponowana zmiana Statutu WIKANA S.A. (42/2012)

WIKANA - Proponowana zmiana Statutu WIKANA S.A. (42/2012)

Share
d3o1hcx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Proponowana zmiana Statutu WIKANA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2012 oraz 41/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., Zarząd Wikana S.A. (Spółka)
przekazuje do wiadomości publicznej proponowaną zmianę Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 stycznia 2013 roku. Obecne brzmienie paragrafu 19: "§ 19 1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie. 2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. 3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały." Proponowane brzmienie paragrafu 19: "§ 19 1. Czysty zysk Spółki
przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie. 2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych na dzień dywidendy akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. 3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. 4. Wypłata dywidendy może nastąpić także w formie niepieniężnej. Walne Zgromadzenia ustala przedmiot dywidendy niepieniężnej." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

| | | WIKANA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 444 64 80 | | 081 444 64 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Sylwester Bogacki Prezes Zarządu
2012-11-30 Tomasz Grodzki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

Podziel się opinią

Share
d3o1hcx
d3o1hcx