Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

WIKANA - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok ...

WIKANA - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok (26/2014)
Share
d2emy1g

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | WIKANA S.A. (?Emitent?) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r., w którym informował o przesunięciu terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Emitenta za 2013 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej WIKANA za 2013 rok, że termin publikacji przedmiotowych raportów zostaje wydłużony do dnia 26 maja 2014 r. Przesunięcie terminu publikacji ww. raportów wynika z konieczności dokonania przez nowy Zarząd Emitenta (o zmianach Emitent informował w drodze raportów bieżących nr 1/2014, 2/2014 i 3/2014), we współpracy z nowo wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (o zmianie dotychczasowego podmiotu Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2014 z 31 stycznia 2014 r.), dogłębnej analizy sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej WIKANA i dotychczas stosowanej polityki rachunkowości oraz wprowadzenia zmian w tej polityce, mających na celu zapewnienia pełnej transparentności danych prezentowanych w sprawozdaniu, przedstawienia
ich w sposób jasny i zrozumiały nie tylko dla profesjonalnych analityków i inwestorów instytucjonalnych działających na rynku kapitałowym, ale tak, by stanowiły również użyteczne źródło informacji dla inwestorów indywidualnych. Będąc w przekonaniu, że dostarczenie rynkowi jasnych i rzetelnych informacji finansowych na temat Grupy Kapitałowej WIKANA, jest dla nowego Zarządu Emitenta zadaniem priorytetowym, zwłaszcza mając na uwadze stopień ich skomplikowania ze względu na rozbudowaną strukturę tej Grupy, jak również szeroki zakres analiz obejmujących także poprzednie lata finansowe, Zarząd Emitenta podjął decyzję o przesunięciu terminu publikacji ww. sprawozdań. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANA Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
081 444 64 80 081 444 64 62
(telefon) (fax)
info@wikana.pl www.wikana.pl
(e-mail) (www)
691-00-19-382 390284802
(NIP) (REGON)
d2emy1g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Sławomir Horbaczewski Prezes Zarządu
2014-05-06 Robert Pydzik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g