Trwa ładowanie...
d2nwbsz
espi

WILBO - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (...

WILBO - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (74/2012)

Share
d2nwbsz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-21
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Wilbo SA informuje, iż dnia 21 listopada 2012 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od osoby zobowiązanej o nabyciu w dniu 15 listopada 2012 roku przez osobę blisko związaną z osobą zobowiązaną 1 666 040 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) akcji imiennych Wilbo SA. Akcje zostały nabyte w drodze umowy cywilnoprawnej sprzedaży akcji, za cenę 0,33 (słownie: trzydzieści trzy grosze) pln za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nwbsz

| | | WILBO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WILBO | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-029 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58)78 37 000 | | (0-58) 78 37 777 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | wilbo@wilbo.pl | | www.wilbo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 587-000-80-34 | | 191312270 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Grzegorz Białoruski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nwbsz

Podziel się opinią

Share
d2nwbsz
d2nwbsz