Trwa ładowanie...
d2x1ydp
espi
17-11-2010 14:26

WILBO - Korekta skonsolidowanego raportu za 3 kwartał br. (41/2010)

WILBO - Korekta skonsolidowanego raportu za 3 kwartał br. (41/2010)

d2x1ydp
d2x1ydp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WILBO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta skonsolidowanego raportu za 3 kwartał br. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wilbo SA niniejszym koryguje dane zawarte w skonsolidowanym raporcie za 3 kwartał br., który emitent podał do publicznej wiadomości dnia 15 listopada br.Korekta dotyczy następujących pozycji:1/W tabeli nr 3 "Terytorialna struktura sprzedaży Wilbo SA" w części - Zmiany narastająco za 3Q 2010 rokudo 3Q 2009 roku błędnie podano zmianę procentową dotyczącą sprzedaży krajowej- jest 14%, a powinno być 10%W tej samej tabeli dotyczącej sprzedaży exportowej podano (-32%), a powinno być (- 19%),w pozycji " razem" podano 103% powinno być 3% .2/W tabeli nr 4 - Struktura sprzedaży krajowej według kanałów- w pozycji "rynek tradycyjny" dane narastające za 3Q 2010 do 3Q 2009 podano zmianę procentową (-28%), a powinno być (-17%)- w pozycji "rynek nowoczesny" błędnie podano (- 22%), a powinno być 39%- w pozcji "pozostali klienci" podano 117%, a powinno być (-24%)- w pozycji "ogółem zmiana" podano 14% a powinno być 10%3/W części VI raportu "Jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartały 2010 roku w tabeli -
Wybrane jednostkowe dane finansowe:- w pozycji zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej na 30.09.2010 rok błędnie podano kwotę (-3 914 tys. pln) , a powinno być (-11 339 tys. pln)- w pozycji V "przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej" błędnie wpisano kwotę 8 292 tys.pln, a powinno być 8 491 tys. pln- w pozycji "przepływy z działalności inwestycyjnej" błędnie wpisano kwotę (- 3 253 tys. pln), a powinno być(- 3 392 tys.pln)- w pozycji "przepływy pieniężne z działalności finansowej" błędnie wpisano kwotę (- 1 804 tys. pln), a powinno być (- 3 848 tys. pln)- w pozycji "przepływy pieniężne netto razem" błędnie wpisano kwotę 3 235 tys. pln a powinno być 1 251 tys. plnJednocześnie emitent informuje, że w pełnych sprawozdaniach finansowych jednostkowych dane były prawidłowe.W załączeniu skorygowany skonsolidowany raport kwartalny | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Rozszerzonyraportskonsolidowany3Qsr2010WilboSA_korekta.pdf | Rozszerzony skonsilidowany raport_3Qsr2010Wilbo SA_korekta | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x1ydp

| | | WILBO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WILBO | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-029 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58)78 37 000 | | (0-58) 78 37 777 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | wilbo@wilbo.pl | | www.wilbo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 587-000-80-34 | | 191312270 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Andrzej LuniakPiotr Kapinos Prezes Zarządu -Dyrektor HandlowyWiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x1ydp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2x1ydp