Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7
espi

WILBO - Wypowiedzenie znaczących umów (41/2012)

WILBO - Wypowiedzenie znaczących umów (41/2012)
Share
dzo2aw7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-01
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Wypowiedzenie znaczących umów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo SA informuje, iż ze skutkiem na dzień 31 lipca 2012 roku wypowiedziane zostały w drodze porozumienia stron następujące umowy faktoringowe: 1/ umowa z firmą PRAGMA Faktoring SA z siedzibą w Katowicach, ul. Mieczyków 14, o zawarciu której emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2012 z dnia 11 kwietnia br. 2/ umowa z firmą Fortis Commercial Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, o zawarciu której emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 23 marca 2012 roku. Emitent nie ponosi żadnych skutków finansowych wynikających z rozwiązania w/w umów. Podstawa prawna: §11 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WILBO SA
(pełna nazwa emitenta)
WILBO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-029 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
(0-58)78 37 000 (0-58) 78 37 777
(telefon) (fax)
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
(e-mail) (www)
587-000-80-34 191312270
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Konrad Wilandt Prezes Zarządu/Dyrektor Operacyjny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7