Trwa ładowanie...
dhp8n9h

WILBO - Zawarcie umowy sprzedaży produktów na rynek białoruski (9/2015)

WILBO - Zawarcie umowy sprzedaży produktów na rynek białoruski (9/2015)

Share
dhp8n9h

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WILBO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy sprzedaży produktów na rynek białoruski | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wilbo SA (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 24 marca 2015 roku Spółka zawarła ramową umowę handlową (Umowa) z Sp. z o.o. MOROZPRODUKT (?MOROZPRODUKT?, ?Kupujący?) zarejestrowaną i działającą w oparciu o prawo Republiki Białorusi. MOROZPRODUKT to dynamicznie rozwijająca się firma z bogato rozwiniętą siecią dystrybucji, która jest liderem na rynku białoruskim w dystrybucji szerokiej gamy produktów z Rosji, Litwy i Polski (dystrybutor takich marek jak: Bauer, McCain, Mantinga, Poltino). Przedmiotem Umowy jest dostawa i sprzedaż produktów rybnych panierowanych Emitenta na terytorium Białorusi na podstawie zamówień Kupującego, przy czym zgodnie z Umową Kupujący ma wyłączność na odsprzedaż produktów zakupionych od Emitenta na terytorium Republiki Białorusi, z wyłączeniem trzech sieci handlowych wskazanych w Umowie. Wartość Umowy stanowi kwota 600 tys. EUR, co odpowiada równowartości ok. 2,5 mln zł. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 stycznia 2016 roku z możliwością automatycznego
jej przedłużenia na kolejny rok w przypadku, gdy żadna ze stron nie potwierdzi pisemnie jej rozwiązania po dacie jej wygaśnięcia. Każda ze stron ma prawo do jednostronnego wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku złamania przez Emitenta warunku dotyczącego wyłączności sprzedaży, o której mowa powyżej, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 tys. EURO za każdy przypadek naruszenia. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. W pozostałym zakresie Umowa nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie spełnia przyjętego przez Emitenta kryterium istotności tj. wartości 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, jednak Emitent uznaje Umowę za istotną, gdyż daje ona szanse na istotny wzrost przychodów Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhp8n9h

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WILBO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WILBO | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-029 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-58)78 37 000 | | (0-58) 78 37 777 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | wilbo@wilbo.pl | | www.wilbo.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 587-000-80-34 | | 191312270 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Bożena Serzycka Prezes Zarządu/Dyr.ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhp8n9h

Podziel się opinią

Share
dhp8n9h
dhp8n9h