Trwa ładowanie...
d1laimv
espi

WILBO - Zawarcie znaczącej umowy (44/2011)

WILBO - Zawarcie znaczącej umowy (44/2011)
Share
d1laimv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WILBO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wilbo SA z siedzibą w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, informuje, iż dnia 28 listopada 2011 roku zawarta została z CROWN Packaging Polska Sp. z o.o. Oddział w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 38, 83-000, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000020882 umowa współpracy w zakresie zaopatrzenia Wilbo SA przez Crown Packing w opakowania aluminiowe. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrazoną w złotych równowartość kwoty 200 000 Euro wg kursu NBP obowiązującego na dzień zawarcia umowy. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku oraz terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi przekroczenie progu 10% kapitałów własnych emitenta. Podstawa prawna: § 9 w zw. z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. | | | | |
| | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WILBO SA
(pełna nazwa emitenta)
WILBO Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-029 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
(0-58)78 37 000 (0-58) 78 37 777
(telefon) (fax)
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
(e-mail) (www)
587-000-80-34 191312270
(NIP) (REGON)
d1laimv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-29 Tomasz Konewka Jacek Wilandt Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1laimv

Podziel się opinią

Share
d1laimv
d1laimv