Trwa ładowanie...
d3eg1my

Wind Invest uważa wypowiedzenie umów przez spółkę Taurona za bezpodstawne

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Grupa Wind Invest uważa, że wypowiedzenie długoterminowych umów na zakup energii elektrycznej i świadectw pochodzenia przez Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa w likwidacji, spółki zależnej Tauron Polska Energia, nie ma "żadnych podstaw prawnych" i będzie "pozbawione jakichkolwiek skutków prawnych", podał Wind Invest.

Share
d3eg1my

"W związku z opublikowanymi w dniu 19 marca informacjami o komunikacie wydanym przez Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa Spółkę z o.o. w likwidacji (PE PKH), spółki zależnej Tauron Polska Energia (Tauron) dotyczącym wypowiedzenia długoterminowych umów na zakup energii elektrycznej i świadectw pochodzenia od czterech spółek z grupy Wind Invest oświadczamy, że takie działania PE PKH nie mają żadnych podstaw prawnych, oraz zupełnie pomijają okoliczności, że w istocie spółki z grupy Wind Invest odbyły spotkanie renegocjacyjne z PE PKH, oraz że wyznaczony był termin drugiego spotkania, na które PE PKH nie stawiła się. W konsekwencji, jeżeli ww. oświadczenia o wypowiedzeniu zostały w istocie złożone (gdyż grupa Wind Invest oświadczeń takich do dnia dzisiejszego nie otrzymała), pozbawione będą one jakichkolwiek skutków prawnych" - czytamy w oświadczeniu.

Jak podkreślono, zarzuty formułowane przez PE PKH, jakoby spółki z grupy Wind Invest dopuściły się naruszenia umów poprzez odmowę przystąpienia w dobrej wierze do ich renegocjacji, są całkowicie nieprawdziwe.

"Oświadczamy, że wielokrotnie teraz, a także w trakcie ostatnich kilku miesięcy, wyrażaliśmy wolę poszukiwania metod lepszej współpracy, a nawet wypracowywaliśmy z PE PKH robocze porozumienia, które jednak nie uzyskały ostatecznej akceptacji ze strony Tauron. Zamiast tego, w tajemnicy przed kontrahentami, przeniesiono siedzibę PE PKH do Tarnowa, a następnie, również bez powiadomienia zainteresowanych stron, podjęto decyzję o jej likwidacji, co miało doprowadzić do wygaśnięcia umów. Potwierdzili to likwidatorzy, odmawiając odbycia spotkania, na którym określone zostałyby zasady kontynuowania współpracy po ewentualnej likwidacji PE PKH. Tym samym to Tauron, rażąco naruszył zasady etyki biznesowej i obowiązującego w Polsce prawa. Opinię taką wyraziły też sądy, rozpatrujące sprawy związane z procesem likwidacji PE PKH" - czytamy dalej.

d3eg1my

"Wyrażaliśmy i nadal wyrażamy wolę polubownego rozwiązania sporu, który to spór nie powstał ani z naszej inspiracji ani winy. Do tego potrzebna jest jednak także dobra wola drugiej strony. Jeżeli jej nie będzie, wykorzystamy wszelkie dostępne nam środki prawne aby zabezpieczyć nasze interesy i uzyskać stosowne odszkodowania" - podsumowano w komunikacie.

Przedmiotowe umowy zostały zawarte w latach 2009-2010.

(ISBnews)

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my