Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

WIND MOBILE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2015)

WIND MOBILE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIND MOBILE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wind Mobile S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż 19 stycznia 2015r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Członka Zarządu Emitenta, w którym zawiadamia on o wszystkich transakcjach zawartych na akcjach Emitenta w 2014r., a mianowicie: - dokonał on objęcia 28 500 szt. akcji Emitenta zwykłych na okaziciela serii J w ramach podwyższonego kapitału zakładowego, po cenie jednostkowej 0,30 zł. Wartość transakcji wyniosła 8 500,00 zł. Objęcie nastąpiło na podstawie Umowy objęcia akcji z dnia 11.08.2014r. zawartej w Krakowie. Rejestracja niniejszych akcji w KRS nastąpiła w dn.26.09.2014r., a Postanowienie Sądu o rejestracji wpłynęło do Spółki w dniu 6 października 2014r. Akcje serii J nie są obecnie w obrocie na rynku NewConnect. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenia akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -
14.01.2014 dokonał zakupu 12 szt. akcji po kursie jednostkowym 8,00 PLN, wartość transakcji wyniosła 96,00 PLN. Akcje zostały nabyte w trybie transakcji zawartej na rynku NewConnect. Informacje powyższe osoba zobowiązana przekazuje w związku z faktem, iż w 2014 r. nie został przekroczony próg zawartych przez nią transakcji 5 000,00EUR, zobowiązujący do zawiadamiania oraz w wykonaniu obowiązku określonego przepisami § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. ( w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji), zobowiązującymi do przekazania niniejszych informacji do 31 stycznia roku następnego. W celu uporządkowania danych o zawartych przez Członka Zarządu transakcjach, przekazał on również informację, iż 15.11.2013r. dokonał zakupu 40 szt. akcji po kursie jednostkowym 8,50 PLN, wartość transakcji wyniosła 340,00 PLN. Akcje zostały
nabyte w trybie transakcji zawartej na rynku NewConnect. W czasie zawarcia transakcji nie pełnił funkcji w organach zarządczych Emitenta, stąd nie miał obowiązku zawiadamiania o transakcji. Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 19 stycznia 2015r. w Krakowie. www.windmobile.pl/inwestorzy | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIND MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIND MOBILE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-101 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac na Groblach 21
(ulica) (numer)
+48 12 626 87 45 +48 12 383 22 52
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9452091626 120532280
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Rafał Styczeń Prezes Zarządu
2015-01-27 Tomasz Kiser Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx