Trwa ładowanie...

WIRON a zmiany w ofertach banków

Nadchodząca zamiana WIBOR na WIRON to wynik podążania Polski za międzynarodowymi trendami w zakresie preferowania wskaźników referencyjnych opartych o depozyty jednodniowe. W tych terminach liczba zawieranych transakcji jest zazwyczaj największa. WIRON to nowy indeks, który może być stosowany m.in. do określenia wysokości oprocentowania kredytów, pożyczek czy pomiaru wyniku funduszy inwestycyjnych. Co to oznacza dla klientów banków? Kiedy można się spodziewać zmian?

Materiał sponorowany przez Bankiwpolsce.pl
 Źródło: materiały partnera
d3qxao4
d3qxao4

WIRON a WIBOR

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) to wskaźnik referencyjny wybrany przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych jako ten, który ma zastąpić obowiązujący do tej pory w Polsce wskaźnik referencyjny WIBOR – jeden z najważniejszych czynników decydujących o wysokości oprocentowania kredytów o zmiennej stopie procentowej.

Stawka WIBOR ustalana jest podczas fixingu, który odbywa się w każdy dzień roboczy o godz. 11:00. Zgłaszane są wtedy stopy procentowe po jakich uczestnicy fixingu mogliby składać depozyty w innych bankach. Wyciągnięta z nich średnia stanowi bazę dla stawki WIBOR. Wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR skutkuje wzrostem oprocentowania i wysokości rat kredytobiorców, natomiast spadek poziomu WIBOR oznacza ich obniżenie.

Według rozporządzenia BMR, wskaźnik WIBOR wyznaczany jest na podstawie kwotowań przekazywanych przez uczestników fixingu. Uczestnicy fixingu, zgodnie z wyznaczonymi przez GPW Benchmark zasadami, przedstawiają kwotowanie modelowe oparte o dane transakcyjne dla każdego z banków-uczestników fixingu (czyli dziesięciu banków posiadających licencję na działalność w Polsce wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego). Jeśli takie transakcje nie miały miejsca, bierze się pod uwagę kwotowania wiążące banków-uczsestników fixingu. Kwotowania wiążące to wartości oprocentowania, po jakich każdy bank gotowy jest złożyć lub przyjąć depozyt na każdy z terminów fixingowych.

Decyzja o zmianie wskaźnika referencyjnego WIBOR na WIRON podyktowana jest podążaniem Polski za międzynarodowymi trendami w zakresie preferowania wskaźników referencyjnych opartych o depozyty jednodniowe, czyli depozyty overnight. Są to depozyty rozliczane do końca następnego dnia roboczego po dniu jego złożenia, a liczba transakcji zawieranych w tym terminie jest zazwyczaj największa. Nowy wskaźnik referencyjny WIRON jest obliczany w oparciu właśnie o takie transakcje overnight, które są zawierane przez banki z instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami.

d3qxao4

WIBOR ma kluczowe znaczenie dla polskiego rynku finansowego i jego stabilności, dlatego decyzja o zaprzestaniu publikacji WIBOR i dacie tego zdarzenia będzie komunikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wszyscy mogli się na to przygotować. Nadzór nad opracowywaniem wskaźnika referencyjnego WIBOR prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego.

Kiedy WIRON zastąpi WIBOR w ofertach banków?

Wdrażanie wskaźnika WIRON rozłożono na kilka etapów. Wskaźnik ten jest publikowany już od 2022 roku, a od 2023 roku zmienne oprocentowanie kredytów hipotecznych może być ustalane zarówno na podstawie indeksu WIBOR, jak również WIRON – banki mają w tym zakresie dowolność. Kalkulacja i publikacja indeksu WIBOR ma być zakończona w 2025 roku. Wówczas wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostaną przekonwertowane na nowy wskaźnik referencyjny. Wszystkie nowe oferty kredytowe również będą bazować na tym wskaźniku referencyjnym lub na indeksie z Rodziny Indeksów Składanych WIRON.

Więcej informacji o procedurze wdrażania indeksu WIRON oraz wszelkie aktualności związane z jej kolejnymi etapami znajdziesz na stronie bankiwpolsce.pl.

WIRON w ofertach banków już w 2023 roku

Z zapowiedzi wynika, że oferty kredytów bazujących na wskaźniku WIRON będą dostępne już w 2023 roku. Jako pierwszy o ich wprowadzeniu zdecydował ING Bank Śląski. Oferta jest dostępna od 26 czerwca. Oprocentowanie oferowanego kredytu będzie składało się ze wskaźnika referencyjnego WIRON 1M Stopa Składana oraz marży banku. W związku z tym wysokość raty spłaty będzie aktualizowana co miesiąc. Tym samym ING Bank Śląski wznawia sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Możliwe, że jeszcze w tym roku oferty oparte o WIRON zaprezentują też inne banki.

d3qxao4

Więcej informacji o procedurze wdrażania indeksu WIRON oraz wszelkie aktualności związane z jej kolejnymi etapami znajdziesz na stronie bankiwpolsce.pl.

Materiał sponorowany przez Bankiwpolsce.pl
d3qxao4
d3qxao4