Trwa ładowanie...
d3j3zu0

WISTIL - daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)

WISTIL - daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)

Share
d3j3zu0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WISTIL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu , przekazuje poniżej stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 r. : I. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2012 r. - 26.04.2013 r. II. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 r. ? 30.08.2013 r. III. Raporty kwartalne: 1. za IV kwartał 2012 r. - 28.02.2013 r. 2. za I kwartał 2013 r. - 15.05.2013 r. 3. za II kwartał 2013 r. - nie przekazujemy raportu na podstawie par. 101 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. 4. za III kwartał 2013 r. - 14.11.2013 r. Podstawa prawna : Par. 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WISTIL SA
(pełna nazwa emitenta)
WISTIL Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-800 Kalisz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Majkowska 13
(ulica) (numer)
062 7686259 062 7686340
(telefon) (fax)
biuro@wistil.pl www.wistil.pl
(e-mail) (www)
6180041735 250024679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j3zu0

Podziel się opinią

Share
d3j3zu0
d3j3zu0