Trwa ładowanie...
d23gsr8
espi

WISTIL - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (14/2011)

WISTIL - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (14/2011)
Share
d23gsr8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WISTIL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie par. 5 pkt. 19 oraz par. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu w dniu 23 maja 2011 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wybrała firmę audytorską "U-FIN Sp. z o.o. Biuro Audytorskie i Rachunkowe , Grupa Finans - Serwis z/s w Łodzi , ul. Gdańska 80, wpisaną na listę biegłych rewidentów przez KRBR za nr 208/07.03.1995 na badanie i przegląd sprawozdań finansowych. Z podmiotem tym zostanie zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Emitenta w 2011 r. Emitent korzystał z wybranego podmiotu przy badaniu i przeglądzie sprawozdań
finansowych jednostkowych i skonsolidowanych w latach 2006-2010. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

"WISTIL" SA
(pełna nazwa emitenta)
WISTIL Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-800 Kalisz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Majkowska 13
(ulica) (numer)
062 7686259 062 7686340
(telefon) (fax)
biuro@wistil.pl www.wistil.pl
(e-mail) (www)
6180041735 250024679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Barbara Olszewska Mieczysław Kędzierski Prokurent Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23gsr8

Podziel się opinią

Share
d23gsr8
d23gsr8