Trwa ładowanie...
d4mu7k7
espi

WISTIL - Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. (11/2014)

WISTIL - Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. (11/2014)
Share
d4mu7k7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WISTIL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie par. 5 pkt 20 oraz par. 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki ?WISTIL" S.A. niniejszym informuje, że wybrana przez Radę Nadzorczą Spółki ?WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 13 maja 2014 r. do badania i przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Emitenta w 2014 r., firma audytorska ?U-FIN" Sp. z o.o. Biuro Audytorskie i Rachunkowe , Grupa Finans ? Servis z/s w Łodzi , ul. Gdańska 80, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 208/07.03.1995r., z dniem 17 listopada 2014 roku, wypowiedziała umowę nr 1/B/2015 z dnia 19 maja 2014 o badanie sprawozdania finansowego ?WISTIL" S.A. za 2014 rok. Przyczyna
wypowiedzenia w/w umowy podana jest w ?Informacji o rozwiązaniu umowy na usługi audytorskie? przesłana przez ?U-FIN" Sp. z o.o. do Komisji Nadzoru Audytowego, która stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Inf. o rozw. umowy.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WISTIL SA
(pełna nazwa emitenta)
WISTIL Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-800 Kalisz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Majkowska 13
(ulica) (numer)
(62) 7686100 (62) 7576573
(telefon) (fax)
bos@wistil.pl www.wistil.pl
(e-mail) (www)
6180041735 250024679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Mieczysław Kędzierski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mu7k7

Podziel się opinią

Share
d4mu7k7
d4mu7k7