Trwa ładowanie...
d3ll36a
14-04-2016 16:00

Woj. świętokrzyskie ze wsparciem UE dla słabo rozwiniętych regionów (aktl.)

#
dochodzą m. in. dalsze wypowiedzi komisarz C. Cretu, wiceministra J. Kwiecińskiego i marszałka A. Jarubasa
#

Share
d3ll36a

14.04. Kielce (PAP) - Opracowanie zasad dualnego kształcenia zawodowego w Świętokrzyskiem, pakietu usług dla firm z branży energetycznej oraz ułatwień w zakładaniu przedsiębiorstw - to działania, w jakich pomogą unijni eksperci w ramach inicjatywy "Lagging regions", wspierającej najsłabiej rozwinięte regiony UE.

W czwartek w Kielcach list intencyjny w sprawie przystąpienia regionu do pilotażu projektu podpisali: unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu, wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Inicjatywa ma charakter badawczy i doradczy, jest przeznaczona dla słabiej rozwiniętych regionów UE. Pilotaż "Lagging regions" będzie realizowany także w woj. podkarpackim, a poza Polską - w dwóch regionach Rumunii.

Projekt zakłada zidentyfikowanie najważniejszych barier, które hamują rozwój gospodarczy tych regionów i opracowanie odpowiedniego planu działań, które przyspieszą procesy wyrównywania różnic w poziomie rozwoju między nimi, a resztą UE. "Te regiony znajdują się w grupie najsłabiej rozwiniętych. Szczególnie mam tu na myśli Rumunię - regiony północno-wschodnie, najbiedniejsze w Europie. Projekt będzie trwał rok. W zależności od tego jak będzie wyglądała praca, mam nadzieję, że inicjatywa obejmie kolejne regiony" - podkreśliła podczas konferencji prasowej Cretu.

d3ll36a

Zdaniem Cretu, regiony te są słabo rozwinięte z powodów uwarunkowań historycznych i późnego dołączenia do UE. Zauważyła, że mimo to w woj. świętokrzyskim "szczególnie widać" wyniki unijnej integracji. "Od 2000 roku PKB w regionie podwoiło się, a znaczący procent tego wzrostu pochodzi ze środków unii" - oceniła komisarz.

Komisarz wyraziła też przekonanie, że wspólne działania w ramach pilotażu doradczego projektu, doprowadzą do lepszego rozwoju woj. świętokrzyskiego. Jak wyjaśniała, w projekcie chodzi o wypracowanie wsparcia dopasowanego do potrzeb danego regionu.

Plan działań opracowany dla woj. świętokrzyskiego w związku z realizacją "Lagging regions" zakłada m.in. lepsze dopasowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, zapewnienie firmom z branży energetycznej dostępu do skrojonego do ich potrzeb pakietu usług wsparcia biznesu oraz skrócenie czasu potrzebnego na założenie działalności gospodarczej w Kielcach.

"Będziemy się głównie koncertować na edukacji zawodowej. Przyjrzymy się, jakie umiejętność są potrzebne obecnie na rynku pracy, by jak największa ilość bezrobotnych znalazła pracę. Drugi obszar będzie związany z uproszczeniami pozwalającymi na założenie działalności gospodarczej oraz jak nowe motory rozwoju - przykładowo energetyka - mogą być rozwijane w województwie świętokrzyskim" - opisywała Cretu.

d3ll36a

"Chcielibyśmy przejść od działań polegających na absorpcji funduszy unijnych - ich wydawaniu i skoncentrować się na efektywnym wykorzystaniu tych środków" - dodała komisarz.

Zdaniem unijnej komisarz woj. świętokrzyskie ma "bardzo wiele do zaoferowania" w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. "Kielce są ważnym ośrodkiem targowym () Region posiad tradycje przemysłu budowlanego i metalurgicznego () Chcielibyśmy się dowidzieć, czemu mimo tych wszystkich zalet, nie jest łatwo prowadzić działalność w tym regionie" - mówiła Cretu.

Oceniła, że woj. świętokrzyskie nie jest jedynym regionem w UE, w którym istnieje problem braku dopasowania umiejętności pracowników do potrzeb rynkowych. "W UE mamy 22 mln osób bez pracy, głównie młodych i to bardzo ważne, byśmy zajęli się tą kwestią. Jako Komisja będziemy identyfikować dobre praktyki wdrożone w innych regionach UE w tym obszarze, które mógłby być zastosowane w woj. świętokrzyskim ()" - zaznaczyła Cretu.

Wskazała też, że istotny będzie trzeci obszar wsparcia, związany z sektorem energii odnawialnych - który ma napędzać rozwój woj. świętokrzyskiego w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji.

d3ll36a

Cretu dodała, że jest "optymistką" w kwestii rozwiązania tych problemów. "Jestem przekonana, że region ten może być przykładem dla innych regonów europejskich. To pierwszy krok wprowadzania w życie nowej inicjatywy. Myślę, że to dobry znak, że podpisujemy nasz pierwszy dokument jej dotyczący właśnie w regionie świętokrzyskim" - podsumowała unijna komisarz.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński przypomniał, że z ostatniego Raportu Kohezyjnego (poświęconego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE - PAP) wynika, iż w UE jest szereg regionów, gdzie następuje stagnacje gospodarcza - głównie na południu kontynentu. "Mamy całą grupę regionów, w których poziom życia jest dużo niższy niż średnia europejska. Pięć polskich regionów, włączając woj. świętokrzyskie, należy do 20 najbiedniejszych w UE, gdzie PKB na mieszkańca jest poniżej połowy średniej unijnej" - argumentował Kwieciński.

Zdaniem wiceministra, właśnie dlatego nowa inicjatywa KE jest ważna dla Polski, głównie dla regionów Polski Wschodniej. "Mocno doceniam fakt, że w ramach tej inicjatywy Komisja dokonuje pewnej diagnozy barier, wyzwań w tych regionach, ale co również ważne, że stara się na pewnych konkretnych przykładach działań pokazać, jak można pewne problemy rozwiązywać" - ocenił Kwieciński.

Wiceminister zauważył, że problem, jaki zdiagnozowano w woj. świętokrzyskim odnośnie słabego dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, jest problemem całej Polski - to jedno z tych działań, jakie rząd chce "silnie podkreślić" w narodowym "Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Ocenił też, że w kwestii zakładania działalności gospodarczej w Kielcach jest "bardzo dużo" do zrobienia - z raportu Banku Światowego wynika, że trwa to 36 dni, podczas gdy w Poznaniu - osiem dni.

d3ll36a

"Będziemy na pewno korzystali z wyników tych działań. Zakładamy, że efekty pracy będą mogły być zastosowane w pewnych korektach obecnej polityki spójności UE, w tej chwili i na przyszłość" - zaznaczył Kwieciński.

Przedsięwzięcia, które w ramach "Lagging regions" będą podejmowane w regionie, mają wzmocnić efektywności działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Do wykorzystania jest 1,4 mld euro z tego programu.

"Bardzo nam zależy na skorzystaniu z dobrych praktyk europejskich () ale przede wszystkim na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu fundusze UE w naszym województwie. Wiele udało się zrobić, ale ciągle jeszcze wiele przed nami. Zależy nam na wspieraniu konkurencyjności gospodarki, budowaniu dobrych trwałych powiązań pomiędzy sektorem nauki, a przedsiębiorczością" - podkreślił marszałek Jarubas.

Projekt "Lagging regions" Initiative in Poland jest wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Banku Światowego. W woj. świętokrzyskim w inicjatywie będą uczestniczyli eksperci tych instytucji oraz przedstawiciele regionalnego samorządu, środowiska gospodarczego i naukowego.

d3ll36a

Według analiz, lepsze dopasowanie wykształcenia przyszłych pracowników do potrzeb rynkowych, może przynieść wdrożenie do powszechnej praktyki dualnego systemu kształcenia zawodowego - z udziałem szkół i pracodawców. Na bazie najlepszych przykładów z Europy, z uwzględnieniem polskich warunków i prawa, eksperci pomogą wypracować optymalny model takiego kształcenia dla branży metalowo-odlewniczej (jednej z wiodących gałęzi gospodarki w województwie). Jeśli rozwiązania się sprawdzą, będą mogły mieć zastosowania w innych dziedzinach.

Pakiet usług dla firm oraz grono ekspertów dla sektora energetycznego - to produkt finalny działania, które ma przyczynić się do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorców. Instytucje otoczenia biznesu wspólnie z ekspertami, będą mogły wypracować najbardziej adekwatny w stosunku do popytu ze strony biznesu katalog usług dla sektora energetycznego, w tym energetyki odnawialnej.

Z kolei w umożliwieniu szybszej rejestracji działalności gospodarczej w Kielcach, ma umożliwić katalog praktycznych rozwiązań. Dokument powstanie po analizie dobrych praktyk z Polski, a także dzięki wymianie informacji na temat możliwych usprawnień pomiędzy odpowiednimi instytucjami.

d3ll36a
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ll36a
d3ll36a