Trwa ładowanie...
dxrkqax

WOJAS S.A. - Zawarcie aneksów do umów kredytowych (8/2012)

WOJAS S.A. - Zawarcie aneksów do umów kredytowych (8/2012)

Share
dxrkqax
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-02
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
WOJAS S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Emitenta podpisane aneksy do umowy współpracy (PX) i do umów kredytowych (LX) zawartych pomiędzy WOJAS S.A. a BRE Bank S.A. O/ Kraków dnia 7 lutego 2005 r. Na mocy powyższych aneksów zawartych dnia 30 marca 2012 r. strony umowy przedłużyły do dnia 31 października 2012 r. prawo Emitenta do korzystania z produktów bankowych w ramach sublimitów przyznanych przez Bank do łącznej kwoty 9.000.000 zł (kwota bez zmian). Pozostałe istotne warunki umów kredytowych nie uległy zmianie. Niniejsza umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość umów zawartych z Bankiem przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxrkqax

| | | WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WOJAS S.A. | | Przemysł lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 34-400 | | Nowy Targ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ludźmierska | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +4818 264 92 10 | | +4818 264 92 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@wojas.pl | | www.wojas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7352691202 | | 120415969 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Wiesław Wojas Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxrkqax

Podziel się opinią

Share
dxrkqax
dxrkqax