Trwa ładowanie...
d3crzy9

WOJAS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (9/2012)

WOJAS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (9/2012)

Share
d3crzy9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-02
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WOJAS S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał z BRE Banku O/ Kraków ("Bank") aneks nr 9 do umowy kredytowej nr 07/006/09/Z/VA z dnia 23 stycznia 2009 r. o kredyt obrotowy złotowy, na mocy której Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości nie przekraczającej 11.900.000 zł (kwota bez zmian). Na mocy powyższego aneksu zawartego 30 marca 2012 r. strony umowy przedłużyły okres kredytowania do dnia 31 października 2012 r. Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie. Niniejsza umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość umów zawartych z Bankiem przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

| | | WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WOJAS S.A. | | Przemysł lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 34-400 | | Nowy Targ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ludźmierska | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +4818 264 92 10 | | +4818 264 92 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ri@wojas.pl | | www.wojas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7352691202 | | 120415969 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Wiesław Wojas Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3crzy9

Podziel się opinią

Share
d3crzy9
d3crzy9