Trwa ładowanie...
d1xkjli
espi

WOJAS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (40/2014)

WOJAS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (40/2014)
Share
d1xkjli
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
WOJAS S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu ("Emitent") niniejszym informuje, iż dzisiaj otrzymał podpisane w dniu 5.11.2014 umowy na dostawę obuwia dla Komendy Głównej Straży Granicznej. Łączna wartość podpisanych umów wynosi 5 280 tys. zł netto z terminem dostawy do 23.12.2014 r. Łącznie z umową z dnia 10.09.2014 wartość zamówienia wynosi 6 915 tys. zł netto z terminem realizacji do 28.11.2014 i 23.12.2014 r.. Umowa zawiera standardowe kary umowne w tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów. Niniejsza umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WOJAS S.A. Przemysł lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
34-400 Nowy Targ
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ludźmierska 29
(ulica) (numer)
+4818 264 92 10 +4818 264 92 11
(telefon) (fax)
ri@wojas.pl www.wojas.pl
(e-mail) (www)
7352691202 120415969
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Wiesław Wojas Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xkjli

Podziel się opinią

Share
d1xkjli
d1xkjli