Trwa ładowanie...
d21vtqk
espi

WORK SERVICE S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW akcji ...

WORK SERVICE S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW akcji serii P (76/2014)
Share
d21vtqk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW akcji serii P | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 9 października 2014 r. otrzymał uchwałę nr 1123/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 października 2014 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki Work Service S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: ?Akcje?). Jednocześnie, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 14 października 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje spółki Work Service S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 października 2014 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem ?PLWRKSR00019?. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
work@workservice.pl www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)
d21vtqk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2014-10-10 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21vtqk

Podziel się opinią

Share
d21vtqk
d21vtqk