Trwa ładowanie...
d222jsw

WORK SERVICE S.A. - Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza (70/2013)

WORK SERVICE S.A. - Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza (70/2013)

Share
d222jsw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, o otrzymaniu w dniu 19 lipca 2013 r. od HMS Best Management LTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (dalej: Akcjonariusz) działającego w trybie art. 401 § 4 KSH projektów uchwał objętych pkt 7 i 8 porządku obrad. Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH, Zarząd Work Service S.A. informuję, że zaproponowane przez Akcjonariusza zmiany w Statucie Work Service S.A. dotyczące zmiany § 12 ust. 1 przedstawiają się następująco. Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 Statutu: " 1. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym
powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki ("Niezależny Członek Rady Nadzorczej")." Proponowane przez Akcjonariusza brzmienie § 12 ust. 1 Statutu. " 1. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i Zastępcy Przewodniczącego (Vice ? Chairman, President). Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki ("Niezależny Członek Rady Nadzorczej")." W załączeniu Emitent przekazuje treść projektów uchwał na NZWA z
uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. z późn. zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i art. 401 § 4 KSH. Załączniki: 1.Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący 70_2013 - Załącznik.pdf | Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222jsw

| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-413 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 371 09 00 | | 71 371 09 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2013-07-19 Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222jsw

Podziel się opinią

Share
d222jsw
d222jsw