Trwa ładowanie...
d2ymwt9
d2ymwt9
espi

WORK SERVICE S.A. - Zatwierdzenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii S Spółki (85/2014)

WORK SERVICE S.A. - Zatwierdzenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii S Spółki (85/2014)
Share
d2ymwt9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii S Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (?Spółka?), niniejszym informuje, że w ramach czynności zmierzających do wykonania uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2014 r. w przedmiocie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 500.000 zł, poprzez emisję w trybie oferty prywatnej do 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S (?Akcje?), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (ii) zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, (iii) dematerializacji akcji Spółki serii S oraz (iv) ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (treść tej uchwały została przekazana w raporcie bieżącym nr 81 z dnia 20 października 2014 r.), Rada Nadzorcza Spółki ? działając na wniosek Zarządu - dokonała w dniu 23 października 2014 r. zatwierdzenia ceny emisyjnej Akcji, w wysokości 16,50 złotych za Akcję. Podstawa
prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). Podpisy: Tomasz Hanczarek ? Prezes Zarządu Dariusz Rochman ? Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WORK SERVICE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-413 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gwiaździsta 66
(ulica) (numer)
+48 71 37 10 900 +48 71 37 10 938
(telefon) (fax)
www.workservice.pl
(e-mail) (www)
897-16-55-469 932629535
(NIP) (REGON)
d2ymwt9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2014-10-23 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ymwt9

Podziel się opinią

Share
d2ymwt9
d2ymwt9