Trwa ładowanie...
d25bkpx

WORK SERVICE S.A. - Zmiana warunków znaczących umów faktoringowych zawartych przez Emitenta oraz ...

WORK SERVICE S.A. - Zmiana warunków znaczących umów faktoringowych zawartych przez Emitenta oraz jednostki zależne od Emitenta (6/2015)

Share
d25bkpx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana warunków znaczących umów faktoringowych zawartych przez Emitenta oraz jednostki zależne od Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji o przekroczeniu progu istotności w związku z zawarciem w dniu 26 lutego 2015r. przez Emitenta oraz przez jednostki zależne od Emitenta aneksów do Umów Faktoringowych, które zostały zawarte z Bankiem Millennium S.A. na czas nieokreślony. W dniu 26 lutego 2015r. zostały podpisane przez Emitenta poniższe aneksy: 1. Aneks nr 5 do Umowy Faktoringowej (z polisą klienta) oraz aneks nr 4 do Umowy Faktoringowej (bez polisy). W dniu 26 lutego 2015r. zostały podpisane przez jednostki zależne od Emitenta poniższe aneksy: 1. EXACT SYSTEMS SP. Z O.O. ? aneks nr 4 do Umowy Faktoringowej (z polisą klienta) oraz aneks nr 4 do Umowy Faktoringowej (bez polisy). 2. SELLPRO SP. Z O.O. - aneks nr 5 do Umowy Faktoringowej (z polisą klienta) oraz aneks nr 4 do Umowy Faktoringowej (bez polisy). 3. KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O. ? aneks nr 2 do Umowy Faktoringowej (bez polisy). 4. INDUSTRY PERSONNEL SERVICES SP. Z O.O.
?aneks nr 5 do Umowy Faktoringowej (z polisą klienta) oraz aneks nr 4 do Umowy Faktoringowej (bez polisy). 5. MEDI STAFF SP. Z O.O. - aneks nr 2 do Umowy Faktoringowej (bez polisy). 6. AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS SP. Z O.O. - aneks nr 4 do Umowy Faktoringowej (z polisą klienta) oraz aneks nr 4 do Umowy Faktoringowej (bez polisy). 7. FINANCE CARE SP. Z O.O. - aneks nr 5 do Umowy Faktoringowej (z polisą klienta) oraz aneks nr 4 do Umowy Faktoringowej (bez polisy). 8. PEOPLE CARE SP. Z O.O. - aneks nr 2 do Umowy Faktoringowej (bez polisy). 9. WORK SERVICE INTERNATIONAL SP. Z O.O. - aneks nr 2 do Umowy Faktoringowej (z polisą klienta) oraz aneks nr 2 do Umowy Faktoringowej (bez polisy). Przedmiotem Aneksów jest: 1. podwyższenie maksymalnej kwoty finansowania Emitenta oraz jednostek zależnych od Emitenta udzielonego przez Bank Millennium S.A. z kwoty 30.200.000 złotych do kwoty 36.000.000 złotych, tj. o kwotę 5.800.000 złotych. Dotychczasowe zabezpieczenia zostały utrzymane, tj. poręczenie według Prawa Cywilnego
Emitenta za zobowiązania jednostek zależnych od Emitenta oraz cesja praw do odszkodowania z polisy w odniesieniu do wierzytelności kontrahentów funkcjonujących w ramach Umów Faktoringowych. Szczegółowe warunki Aneksów do Umów Faktoringowych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach faktoringowych. Wspomniane Aneksy spełniają kryterium uznania ich za umowy znaczące z uwagi na fakt, iż ich wartość przekracza równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: 1. art. 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, 2. art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25bkpx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-413 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 37 10 900 | | +48 71 37 10 938 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Tomasz Hanczrek Prezes Zarządu
2015-02-26 Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25bkpx

Podziel się opinią

Share
d25bkpx
d25bkpx