Trwa ładowanie...
d1pl8zr

Work Service wyemituje obligacje o wart. nomin. do 25 mln zł

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Work Service podjął uchwałę w sprawie emisji do 25 tys. obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł, podała spółka.

Share
d1pl8zr

"(?) będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1 000,00 zł, przy czym próg dojścia emisji do skutku został ustalony na 5 000 obligacji. Odsetki płatne będą od dnia przydziału co trzy miesiące na ostatni dzień każdego okresu odsetkowego. Stawką referencyjną dla określenia stopy procentowej jest trzymiesięczna stopa bazowa WIBOR (WIBOR 3M), ustalana dla każdego okresu odsetkowego plus marża na poziomie 2,5%. Dzień emisji obligacji został wyznaczony na 4 grudnia i jest on równoznaczny dacie przydziału obligacji po przeprowadzeniu ich subskrypcji (z uwzględnieniem możliwości przesunięcia na inny późniejszy dzień, w razie wydłużenia terminu przyjmowania zapisów lub wpłat na obligacje)" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą podlegać wykupowi według ich wartości nominalnej w dniu 4 grudnia 2018 r. (z tym że w przypadku przesunięcia terminów oferty obligacji, w tym terminów subskrypcji oraz przydziału obligacji, dniem wykupu będzie każdy inny równoważny dzień przypadający w okresie 36 miesięcy od dnia emisji obligacji), zaznaczono w informacji.

"Spółka będzie miała prawo do dokonania wcześniejszego wykupu obligacji w dowolnym terminie przypadającym po upływie 18 miesięcy od dnia emisji w zamian za premię płatną obligatariuszom, na zasadach określonych w warunkach emisji" - czytamy dalej.

d1pl8zr

Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych, wskazano również.

"Uchwała emisyjna została podjęta w wykonaniu uchwały NWZA, w ramach realizacji ustanowionego w spółce programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 000 000,00 zł. Spółka nie określiła celu emisji obligacji" - zaznaczono także.

Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta (w ujęciu jednostkowym) na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, wyniosła 426,157 mln zł. Zarząd przewiduje, że w okresie do całkowitego wykupu obligacji zobowiązania emitenta nie powinny wzrosnąć o więcej niż do 75% sumy bilansowej emitenta (w ujęciu jednostkowym), wskazano również.

Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta (w ujęciu skonsolidowanym) na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wyniosła 668,489 mln zł. Zarząd przewiduje, że w okresie do całkowitego wykupu obligacji zobowiązania emitenta nie powinny wzrosnąć o więcej niż do 75% sumy bilansowej (w ujęciu skonsolidowanym), podano jednocześnie.

d1pl8zr

"Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązania się z zobowiązań wynikających z emisji obligacji. Emitent planuje spłacić obligacje z nadwyżki finansowej wygenerowanej w latach 2015-2017. Będzie to możliwe głównie dzięki środkom wygenerowanym z bieżącej działalności oraz wzrostowi skali działalności grupy na skutek konsekwentnej realizacji strategii grupy, w tym kolejnych akwizycji spółek" - podsumowano w komunikacie.
Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments.

(ISBnews)

d1pl8zr

Podziel się opinią

Share
d1pl8zr
d1pl8zr