Trwa ładowanie...
dbz7wdu
30-09-2016 16:24

Work Service wyemituje obligacje serii U o wartości nominalnej do 100 mln zł

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Work Service wyemituje do 100 000 obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł w ramach programu emisji obligacji, podała spółka.

dbz7wdu
dbz7wdu

"Na mocy uchwały emisyjnej zarząd spółki, postanowił wyemitować [...] poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do oznaczonego adresata, w liczbie nie większej niż 149 adresatów, zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii U o oprocentowaniu zmiennym, w liczbie do 100 000 sztuk, o jednostkowej wartości nominalnej 1 000 złotych. Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej" - czytamy w komunikacie.

Celem emisji obligacji jest refinansowanie zadłużenia finansowego spółki wynikającego z wyemitowanych przez Work Service obligacji serii Q, R i S.

Dzień emisji obligacji został wyznaczony na 3 października 2016 r. Zarząd nie określił progu dojścia emisji do skutku.

"Odsetki płatne będą od dnia emisji obligacji co 6 miesięcy na ostatni dzień każdego okresu odsetkowego. Stawką referencyjną dla określenia stopy procentowej jest sześciomiesięczna stopa bazowa WIBOR (WIBOR 6M), ustalana dla każdego okresu odsetkowego plus marża na poziomie 350 punktów bazowych (3,5% punkty procentowe)" - czytamy dalej.

dbz7wdu

Obligacje będą podlegać wykupowi przez spółkę według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, tj. 3 października 2018 r.

Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu i będą w dniu emisji zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez mBank, a następnie przeniesione do systemu rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obligacje serii U zostaną zabezpieczone wekslem własnym in blanco wystawionym przez emitenta, zastawem rejestrowym na wszystkich posiadanych przez emitenta udziałach w kapitale zakładowym IT Kontrakt sp. z o.o., zastawami rejestrowymi na 9 000 000 sztuk akcji Work Service S.A. posiadanych przez Tomasza Misiaka, Tomasza Hanczarka, ProLogics LLP oraz WorkSource Investments S a r.l. oraz zastawem rejestrowym na znaku towarowym IT Kontrakt należącym do IT Kontrakt sp. z o.o. - spółki zależnej emitenta, podano także.

W maju br. akcjonariusze Work Service zdecydowali o uruchomieniu programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 mln zł.

Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)

dbz7wdu
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dbz7wdu