Trwa ładowanie...
d1ras5r

Wskaźnik ryzyka dla Polski w XII obniżył się o 1 pkt - EIU

10.01. Londyn (PAP/Bloomberg) - Obliczany przez Economist Intelligence Unit wskaźnik ryzyka dla Polski w grudniu wyniósł 36 pkt. wobec 37 pkt. w listopadzie. W grudniu o 1 pkt...
Share
d1ras5r

10.01. Londyn (PAP/Bloomberg) - Obliczany przez Economist Intelligence Unit wskaźnik ryzyka dla Polski w grudniu wyniósł 36 pkt. wobec 37 pkt. w listopadzie. W grudniu o 1 pkt obniżyły się miary ryzyka długu rządowego, walutowego i systemu bankowego, a miary ryzyka politycznego i gospodarczego nie zmieniły się.

Poniżej wskaźniki:

Ryzyko VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12

d1ras5r

ryzyko krajowe 37 37 37 37 36

długu 42 42 42 42 41
waluty 36 35 35 35 34
systemu bankowego 34 33 33 33 32
polityczne 24 24 24 24 24
gospodarcze 45 45 45 45 45

Wskaźniki publikowane są na koniec każdego miesiąca. Mogą one przyjmować wartość od 0 do 100. Im większa wartość wskaźnika, tym wyższe ryzyko.

Wskaźnik ryzyka krajowego to średnia wskaźników ryzyka długu, waluty i sektora bankowego.

d1ras5r

Ryzyko długu określa ryzyko wystąpienia zaległości w płatnościach odsetek lub kapitału od długu rządowego bądź gwarantowanego przez rząd.

Ryzyko walutowe określa ryzyko wystąpienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy dewaluacji nominalnego kursu waluty krajowej względem euro bądź dolara o 25 proc. lub więcej.

Ryzyko systemu bankowego określa ryzyko niewypłacalności banku lub banków, których udział w aktywach krajowego systemu bankowego wynosi 10 proc. lub więcej.

Ryzyko polityczne określa ryzyko wystąpienia zdarzeń politycznych, które mogłyby spowodować zawirowania na rynku walutowym bądź wpłynąć na spłacanie zobowiązań państwa.

Ryzyko gospodarcze określa ryzyka związane ze zmiennymi makroekonomicznymi bardziej o charakterze strukturalnym niż acyklicznymi. (PAP)

fdu/ ana/

d1ras5r

Podziel się opinią

Share
d1ras5r
d1ras5r