Trwa ładowanie...
d1ojejr

Wyrok ws. kosztów osieroconych pogorszy wynik netto ZE PAK w III kw. o 62 mln zł

Warszawa, 05.11.2014 (ISBnews) - W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dotyczącego rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych Elektrowni Pątnów II (EPII) za 2008 rok, zarząd EPII zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wysokość przychodów dotyczących rekompensat z tytułu kosztów osieroconych w związku z przedterminowym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych (KDT) na energię elektryczną. Zarząd ZE PAK ocenia, że negatywnie wpłynie to na skonsolidowane wyniki grupy w III kw., obniżając wynik netto o ok. 61,8 mln zł.
Share
d1ojejr

"W ocenie zarządu spółki utworzenie odpisu aktualizującego przez EPII będzie miało negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki grupy ZEPAK w III kwartale 2014 roku, tj. wynik brutto obniży się o około 76,3 mln zł, a wynik netto o około 61,8 mln zł" - głosi komunikat.

4 listopada 2014 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyniku ponownego rozpoznania sprawy wydał wyrok oddalający apelację EPII od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1 grudnia 2010 roku. Zgodnie z wcześniejszymi rozstrzygnięciami w tej sprawie, Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 1 grudnia 2010 roku oddalił odwołanie EPII od decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki S.A. z dnia 31 lipca 2009 roku, na podstawie której EPII została zobowiązana zwrócić administratorowi systemu rekompensat, tj. Zarządcy Rozliczeń S.A. kwotę 52,5 mln zł, tytułem korekty kosztów osieroconych za rok 2008.

"Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 roku oznacza, że EPII zobowiązana jest do wykonania decyzji prezesa URE z dnia 31 lipca 2009 roku, tj. do zapłaty na rzecz Zarządcy Rozliczeń S.A. kwoty 52,5 mln zł" - podkreślono.

d1ojejr

Wyrok Sądu Apelacyjnego skutkuje także obowiązkiem zwrotu przez EPII do Zarządcy Rozliczeń S.A. otrzymanej wcześniej kwoty 29,1 mln zł, jaka została zasądzona na rzecz EPII pierwszym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2012 roku, który został uchylony przez Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 22 maja 2014 roku.

Z kwoty 29,1 mln zł, o której mowa powyżej, EPII w dniu 28 października 2014 roku zwróciła na rzecz Zarządcy Rozliczeń S.A. kwotę 5,3 mln zł, która wynikała z modyfikacji przez EPII wniosku w zakresie wysokości należnej spółce korekty rocznej kosztów osieroconych za 2008 rok i zmniejszeniem żądanej kwoty z 29,1 mln zł na kwotę 23,7 mln zł.

Obecnie zatem, w następstwie wydania przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyroku z dnia 4 listopada 2014 roku, EPII zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Zarządcy Rozliczeń S.A. kwoty w łącznej wysokości 76,3 mln zł, podano również.

Na podstawie ustaleń dokonanych z Zarządcą Rozliczeń S.A. zobowiązanie EPII do zapłaty na rzecz Zarządcy Rozliczeń S.A. kwoty 76,3 mln zł zostało podzielone na części, których płatność została rozłożona na lata od 2015 do 2017. Suma płatności w poszczególnych latach wynosi: (1) w roku 2015 - 5 mln zł, (2) w roku 2016 - 5 mln zł, (3) w roku 2017 - 66,3 mln zł.
Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 4 listopada 2014 roku jest prawomocny. EPII rozpozna podstawy do złożenia skargi kasacyjnej od przedmiotowego wyroku po otrzymaniu i zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.

d1ojejr

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7,1% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej.

(ISBnews)

d1ojejr

Podziel się opinią

Share
d1ojejr
d1ojejr