Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
ekologia
16-03-2016 17:40

Wytwarzanie "czystej energii" na potrzeby własne - czy to jest opłacalne?

Zmiany przeprowadzane w kwestii dostarczania energii przez różnych sprzedawców w ostatnich latach skutkują m.in. zwiększeniem konkurencyjności pomiędzy dużymi grupami energetycznymi oraz obniżeniem cen energii elektrycznej. Ponadto promowane są różne sposoby wytwarzania energii (w ramach Odnawialnych Źródeł Energii – OZE), przeznaczonej na użytek własny, ale również z możliwością jej odsprzedaży. Należy zatem zadać sobie pytanie, które rozwiązanie będzie najlepsze dla przeciętnego Kowalskiego.

Artykuł sponsorowany
Wytwarzanie "czystej energii" na potrzeby własne - czy to jest opłacalne?Fot: (pixabay.com/CC)
d1b5nyq
d1b5nyq

Poprzez przeprowadzoną w Polsce liberalizację rynku energii i zmiany strukturalne doprowadzono do wydzielenia poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii. Nie tylko odbiorcy przemysłowi, ale również małe gospodarstwa domowe mają możliwość zmiany sprzedawcy. Co więcej, mogą także stać się wytwórcami energii. Na podstawie raportów opracowanych między innymi przez Ministerstwo Gospodarki można zauważyć, że w najbliższych latach permanentnie zwiększać się będzie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Badania te dotyczyły nie tylko gospodarstw domowych, ale również przedsiębiorstw z sektora MSP. Świadczą one o tym, że sektor ten, stanowiący największy procentowo udział w PKB, będzie potrzebował dodatkowych mocy energii – zarówno elektrycznej, jak i cieplnej.

W poszukiwaniu tańszej energii

Zwiększone zapotrzebowanie na energię (zarówno przez odbiorców sektora komunalno-bytowego, jak i sektora przemysłowego) wywoła chęć poszukiwania innych rozwiązań w kwestii dostawy prądu, z uwzględnieniem ograniczenia kosztów. Wydatki na energię elektryczną stanowią bowiem bardzo dużą część budżetu drobnych odbiorców.

Z drugiej strony mali i średni przedsiębiorcy poszukują możliwie jak najniższych cen nośników energii, które pozwoliłyby ograniczyć koszty produkcji. Rosnąca konkurencja, jak i stale skracające się cykle życia produktów, a także zmiany trendów powodują, że przedsiębiorstwa te poszukują innych, alternatywnych metod pozyskiwania tańszej energii.

Jak przedstawia w swoich raportach Urząd Regulacji Energetyki, w ciągu ostatnich miesięcy ubiegłego roku wzrosła znacznie liczba odbiorców energii elektrycznej, którzy zmienili sprzedawcę. Z danych wynika, że w listopadzie 2015 r. zmiany sprzedawcy dokonało 5 347 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w grudniu 2015 r. liczba ta wyniosła już 13 344. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w listopadzie 2015 r. wynosiła 1 295, podczas gdy w grudniu 2015 r. dokonano takich zmian 2 714.
Należy w tym miejscu rozważyć działania (szczególnie marketingowe) podejmowane przez poszczególne grupy energetyczne. Na pewno dla statystycznego odbiorcy energii najistotniejszym argumentem przy podejmowaniu decyzji jest cena. Większość odbiorców nie zwraca uwagi na dodatkowe korzyści, takie jak np. połączenie prowadzenia konta w banku z dokonywaniem opłat z tytułu użytkowania energii. Utworzenie takiego konta, które umożliwia np. PGE, sprawia, że końcowa cena energii elektrycznej będzie niższa, a to ze względu na oszczędności generowane przy płaceniu rachunków.

d1b5nyq

Alternatywne formy pozyskania energii

Ważnym aspektem przy obniżaniu kosztów użytkowania energii jest wykorzystanie energetyki prosumenckiej. Coraz częściej podejmowanym tematem jest rola wytwarzania energii przez mikrogeneracje funkcjonujące w społecznościach lokalnych czy samorządach terytorialnych. Definicja opracowana przez Parlament Europejski określa takie jednostki jako podmioty wytwarzające na małą skalę energię służącą do ogrzewania bądź prąd elektryczny w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Są to zarówno pojedynczy obywatele, jak i MSP.

Kolejna grupa to różne formy kooperatywnego wytwarzania energii na małą skalę na poziomie wspólnoty w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb. W rezolucji opracowanej przez Parlament Europejski przedstawiono, że mikrogeneracja obejmuje różne technologie (hydroenergia, energia geotermalna, energia słoneczna, energia morska, energia wiatrowa, pompy ciepła i energia z biomasy), które w sposób szczególny koncentrują się na wytwarzaniu odnawialnej i zrównoważonej energii (źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie mikrogeneracji ... - B7 0388/2013).

Stale zwiększające się zużycie energii w skali mikro związane jest z wykorzystywaniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych przez odbiorców sektora bytowo-komunalnego. Postępujący wzrost cen energii spowodowany jest z jednej strony zwiększającą się ceną nośników, a z drugiej – sposobami ich dostarczania (źródło: Bukowski M., Pankowiec A., Szczerba P., Śniegocki A.: „Przełomowa energetyka prosumencka. Dlaczego źródła mogą doprowadzić do przewrotu na energii”, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, Warszawa 2014, s. 3).

Kluczowymi technologiami w kontekście obniżenia sposobów pozyskania energii są metody stosowane w ramach energetyki prosumenckiej, które w znacznym stopniu bazują na Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Rozwiązania te wymagają jednakże określenia wszystkich warunków – zarówno klimatycznych, jak i geograficznych – umożliwiających ich wykorzystanie w stopniu najbardziej efektywnym.

Artykuł sponsorowany
d1b5nyq

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1b5nyq