Trwa ładowanie...
d1pwhjw
d1pwhjw
Dom Maklerski BZ WBK
Gospodarka

Wyższa dywidenda w KGHM

Dzisiejsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, co było w dużej mierze zgodne z powszechnymi oczekiwaniami.
Share
d1pwhjw

Po słabszym otwarciu i początkowym spadku na rynku pojawił się popyt, który pozwolił odrobić sporą część strat. W statystyce widać, iż ponad dwukrotnie więcej spółek odnotowało spadek cen, ale jeśli spojrzymy na rozkład obrotów to okaże się, iż obroty na spółkach zwyżkujących były nieznacznie wyższe niż na walorach zniżkujących. To z kolei wskazuje, iż w dalszym ciągu na rynku jest kapitał zainteresowany wzrostami. W tym miejscu należy jednak wskazać, iż ponad połowa tego obrotu (na spółkach rosnących) została zrealizowana na walorach KGHM-u.

Dziś odbyło się WZA spółki, które zgodnie z domysłami wielu uczestników rynku poprawiło ostatnią oficjalną rekomendację zarządu spółki w kwestii dywidendy i ostatecznie spółka wypłaci 11,68 zł na akcje, co jest wartością wyższą o 4,52 zł. Informacja ta znowu uruchomiła zakupy tych papierów, bo stopa dywidendy, mimo silnego wzrostu w ostatnim półroczu jest dalej nader atrakcyjna.

Ale z drugiej strony w samej końcówce sesji część inwestorów postanowiła zrealizować zysk, co mogło wynikać z racji słabszego zachowania ceny surowca w ostatnich dniach. Myślę, że w dalszym ciągu akcje miedziowego kombinatu będą w dużej mierze wpływały na kierunek ruchu cen w najbliższych tygodniach, przynajmniej do dnia ustalenia prawa do dywidendy.

d1pwhjw

Dziś po raz pierwszy bez prawa do dywidendy za 2008 r. były notowane walory TP SA. Jak wiadomo główny indeks WIG-20 nie jest adiustowany o wypłacane przez spółki dywidendy, w związku z czym zauważalnie większa skala spadku tego indeksu dziś, właśnie wynika z tego tytułu. Zachowanie samej TP SA mnie pozytywnie zaskoczyło, bo spodziewałem się, iż wielu inwestorów po ustaleniu prawa będzie pozbywało się akcji spółki, a tu przez sporą część papiery narodowego operatora wyróżniały się pozytywnie na tle rynku.

Pozytywnie też zachowywały się akcje PKO BP, które natomiast mają w przyszłości wypłacić dużą dywidendę. Widać, iż duże dywidendy wpływają na postawę inwestorów.

Inne wyróżniające się pozytywnie spółki to BRE i TVN. Najbardziej z dużych spółek spadły walory Agory, co prawdopodobnie jest pochodną informacji o niższych wpływach ze sprzedaży reklam w Gazecie Wyborczej w maju.

Generalnie przebieg dzisiejszej sesji stanowi pewną niespodziankę i to pozytywną. Widać, iż na rynku jest zainteresowanie kontynuacja wzrostu, jednakże najbliższe sesje będą w dużej mierze powiązane z wygasaniem czerwcowych instrumentów pochodnych i rozliczaniem zawartych wcześniej transakcji. Tomasz Jerzyk
DM BZ WBK

d1pwhjw

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d1pwhjw

Podziel się opinią

Share
d1pwhjw
d1pwhjw