Trwa ładowanie...
d13lves

Ya Global Master SPV może dokapitalizować One-2-One kwotą maksymalnie 12 mln zł

21.07. Warszawa (PAP) - One-2-One podpisało z Ya Global Master SPV umowę, na mocy której Ya Global Master SPV zobowiązało się do obejmowania i opłacania na wezwanie One-2-One akcji...
Share
d13lves

21.07. Warszawa (PAP) - One-2-One podpisało z Ya Global Master SPV umowę, na mocy której Ya Global Master SPV zobowiązało się do obejmowania i opłacania na wezwanie One-2-One akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym spółki w zamian za warranty subskrypcyjne - poinformowało One-2-One w komunikacie.

Maksymalna kwota zaangażowania Ya Global Master SPV w przedsięwzięcie jest ograniczona do 12 mln zł i ma być udostępniana spółce na zasadach określonych w umowie w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Środki wniesione do spółki przez inwestora mogą zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby prowadzenia normalnej działalności gospodarczej przez One-2-One.

d13lves

Po stronie kosztów współpracy One-2-One wymienia m.in. zagwarantowane inwestorowi obejmowanie akcji z dyskontem w wysokości 8 proc. od najniższej średniej ceny akcji ważonej wielkością obrotu spółki w ciągu 10 dni liczonych od udostępnienia akcji pożyczonych inwestorowi przez T. Długiewicza lub P. Majchrzaka celem zabezpieczenia jego interesów do czasu dopuszczenia do obrotu na GPW nowych akcji spółki, przy czym cena objęcia akcji przez inwestora nie może być niższa od minimalnej ceny określonej przez spółkę.

Wyznaczenie ceny minimalnej ograniczone zostało jednak w ten sposób, że cena ta musi być niższa niż 90 proc. najniższej średniej ceny akcji ważonej wielkością obrotu akcji spółki w dniu poprzedzającym dzień zgłoszenia wezwania inwestorowi przez spółkę. Jednocześnie cena ta nie może być niższa niż 108,7 proc. wartości nominalnej akcji, w przypadku gdy cena minimalna nie została określona przez spółkę.(PAP)

gsu/ ana/

d13lves

Podziel się opinią

Share
d13lves
d13lves