Trwa ładowanie...
d3828n7

YOUR IMAGE S.A. - Zmiana stanu posiadania - przekroczenie progu 5% (2/2015)

YOUR IMAGE S.A. - Zmiana stanu posiadania - przekroczenie progu 5% (2/2015)

Share
d3828n7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | KNF | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | YOUR IMAGE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania - przekroczenie progu 5% | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Your Image S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Akcjonariusza Michała Przyłęckiego, że w wyniku umowy sprzedaży akcji zawartej przez niego w dniu 11 marca 2015 roku nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji Emitenta, powodująca zwiększenie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 5%. W zawiadomieniu Akcjonariusz oświadcza, że przed dokonaniem transakcji nie posiadał akcji Emitenta. Po dokonaniu transakcji posiada 268 000 sztuk akcji na okaziciela Emitenta uprawniających łącznie do 6,43 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i do wykonywania 6,43 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz ponadto poinformował, że Acrebit S.A., w której pełni funkcję Prezesa Zarządu i w której jest większościowym akcjonariuszem posiada 40.000 akcji Your Image S.A. W związku z powyższym po dokonaniu powyższej transakcji Michał Przyłęcki posiada wraz z Acrebit S.A. 308.000 akcji Spółki reprezentujących 7,39 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz
7,39 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz oświadcza ponadto, że: - W okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia stanu posiadania akcji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3828n7

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | YOUR IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | YOUR IMAGE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-651 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | GARAŻOWA | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 242 89 49 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 521-359-78-81 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Kamil Kita Prezes Zarządu Kamil Kita

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3828n7

Podziel się opinią

Share
d3828n7
d3828n7