Trwa ładowanie...
dp07itm

YURECO S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie (2/2015)

YURECO S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie (2/2015)

Share
dp07itm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-15
Skrócona nazwa emitenta
YURECO S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Yureco S.A. z siedzibą w Oleśnicy ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka powzięła informację od Pana Jakuba Dwernickiego, Prezesa Zarządu Spółki, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z tymi informacjami w dniu 10 lutego 2015 r., w wyniku realizacji przymusowego wykupu akcji Emitenta, spółka Oxylion S.A. z siedzibą w Poznaniu ? podmiot, w którym Pan Jakub Dwernicki pełni funkcję Prezesa Zarządu ? nabyła 105.552 akcji uprawniających do wykonywania 105.552 głosów, stanowiących 1,67% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Yureco S.A. za cenę 2,17 zł za każdą akcję. Zatem łączna wartość transakcji wyniosła 229.047,84 złotych i przekroczyła kwotę 5.000 EUR.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

Podziel się opinią

Share
dp07itm
dp07itm