Trwa ładowanie...
d2gq1i0

Zachodniopomorskie szuka swoich mocnych stron

Biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, usługi przyszłości i turystyka - to regionalne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego, które pomogą sięgnąć po unijne fundusze.

Share
d2gq1i0

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien określić obszary badawczo-rozwojowe (B+R) i innowacyjne, w których województwo ma szansę być liderem w kraju i zagranicą. Posiadanie takich tzw. inteligentnych specjalizacji jest warunkiem uruchomienia środków na badania, rozwój i innowacje.

Jak poinformował w piątek PAP dyrektor wydziału zarządzania strategicznego zachodniopomorskiego urzędu marszałkowskiego Marcin Szmyt, Pomorze Zachodnie jest obecnie na etapie identyfikacji takich specjalizacji; analizowane są dane statystyczne i prowadzone rozmowy z kluczowymi przedsiębiorcami.

Obecnie województwo zidentyfikowało pięć głównych obszarów gospodarczych tzw. regionalnych specjalizacji, które stanowią asumpt do znalezienia inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego - poinformował Szmyt.

d2gq1i0

Regionalna specjalizacja to wyjątkowe cechy regionu, podkreślające przewagę konkurencyjną oraz skupiające regionalnych partnerów i zasoby - wyjaśniał Szmyt. Z kolei w przypadku inteligentnych specjalizacji, poza cechami stanowiącymi o regionalnej specjalizacji, podkreśla się konieczność uwzględnienia przy ich wyznaczaniu sfery B+R, wykorzystania w produkcji i rozszerzenia zasięgu na rynku - dodał.

Na liście pięciu regionalnych specjalizacji Pomorza Zachodniego jest biogospodarka. Bardziej innowacyjna i niskoemisyjna gospodarka, łącząca zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo, bezpieczeństwo żywnościowe i wykorzystywanie zasobów odnawialnych, ma przełożyć się na konkurencyjność regionu i wysokie standardy ekologiczne. Przez rozwój biogospodarki ma wzrosnąć zatrudnienie na obszarach wiejskich, przymorskich i przemysłowych.

Kolejną obok biogospodarki regionalną specjalizacją jest działalność morska i logistyka, w tym technika morska mocno tutaj osadzona, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania - dodał Szmyt. Następny jest przemysł metalowo-maszynowy. Jak wyjaśniał, w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, atutem są także cenne doświadczenia związane z przemysłem okrętowym.

Do regionalnych specjalizacji zaliczają się także usługi przyszłości, chodzi m.in. o dynamicznie rozwijającą się branżę teleinformatyczną, czy technikę informacyjną - dodał Szmyt. Do grona specjalizacji regionalnych zaliczono także turystykę i zdrowie. Pomorze Zachodnie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych turystycznie regionów w kraju, który przyciąga turystów ośrodkami leczniczymi i wypoczynkowymi, czy uzdrowiskami - podkreślał Szmyt.

Pomorze Zachodnie (obok dolnośląskiego, śląskiego i świętokrzyskiego) bierze również udział w pilotażowym projekcie odkrywania i analizy potrzeb firm realizowanym przez Bank Światowy na zlecenie ministerstwa gospodarki. Projekt wpisuje się w poszukiwanie inteligentnych specjalizacji i uzupełnia dotychczasowe działania prowadzone w regionie.

d2gq1i0

Podziel się opinią

Share
d2gq1i0
d2gq1i0