Trwa ładowanie...
d1kt9pa

Zarząd Redanu: Cena w wezwaniu 2,07 zł na pograniczu dolnego przedziału wartości

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - Cena wezwania w wysokości 2,07 zł oferowana przez wzywających z dnia 10 maja br.  jest na pograniczu dolnego przedziału, w którym zawiera się wartość godziwa akcji Redanu, poinformował zarząd spółki w stanowisku dot. wezwania.
Share
d1kt9pa

"Cena proponowana za akcje spółki objęte wezwaniem jest wyższa od określonej przepisami minimalnej ceny ustalanej zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy. W szczególności średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania wynosi 1,92 zł za jedną akcję spółki" - czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę, że działalność Grupy Redan jest podzielona na dwa odrębne segmenty, szacując wartość godziwą spółki w ocenie zarządu należy dokonać odrębnej analizy wartości każdego z nich, a następnie ich wpływu na wartość akcji Redan, podano także.

"W ocenie zarządu, na dzień sporządzenia niniejszego stanowiska łączna wartość wszystkich akcji Redan obliczona wg ceny wezwania jest niższa niż dolny przedział, w którym w ocenie zarządu powinna mieścić się godziwa wartość akcji TXM SA" - czytamy w komunikacie.

d1kt9pa

Analizując wartość godziwą akcji Redan konieczne jest wzięcie pod uwagę wpływu na nią segmentu modowego. Ze względu na brak rentowności segmentu modowego w kilku ostatnich latach, w ocenie zarządu, nie można do oszacowania jego wartości godziwej zastosować analogicznego podejścia, jakie wykorzystano w odniesieniu do segmentu dyskontowego, podano także.

"W ocenie zarządu, należy oceniać, że segment modowy powoduje obniżenie wartości godziwej akcji Redan wynikającej z wyceny samych akcji TXM SA" - czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę w opinii zarządu cena wezwania w wysokości 2,07 zł oferowana przez wzywających "jest na pograniczu dolnego przedziału, w którym zawiera się wartość godziwa akcji spółki", podsumowano w komunikacie.

Na początku maja Radosław Wiśniewski, Piengjai Wiśniewska, Teresa Wiśniewska, Redral sp. z o.o. spółka komandytowa (podmiot nabywający), Ores sp. z o.o. ogłosili wezwanie na akcje spółki Redan po 2,07 zł sztuka w związku z planem uzyskania łącznie 100% ogólnej liczby głosów w spółce oraz podjęciem działań zmierzających do przywrócenia akcjom na okaziciela formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

d1kt9pa

Podziel się opinią

Share
d1kt9pa
d1kt9pa