Trwa ładowanie...
d41tmao

ZASTAL SA - Podpisanie listu intencyjnego (51/2011)

ZASTAL SA - Podpisanie listu intencyjnego (51/2011)

Share
d41tmao
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-07
Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o podpisaniu listu intencyjnego ze spółką będącą znaczącym producentem taboru szynowego. Strony listu deklarują chęć kontynuowania rozmów mających doprowadzić do uruchomienia produkcji kolejowej na majątku Zastal SA w Zielonej Górze, w tym celu powołany zostanie specjalny zespół projektowy. W razie pomyślnego rozwoju współpracy strony nie wykluczają podpisania w przyszłości umowy o partnerstwie strategicznym oraz przyszłych związków kapitałowych pomiędzy sobą. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tmao

| | | ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZASTAL SA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 65-119 | | Zielona Góra | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sulechowska | | 4 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 068 3284214 | | 068 3284213 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@zastal.pl | | www.zastal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9290093806 | | 006104350 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Lesław Hnat Prezes Zarządu Lesław Hnat
2011-12-07 Wojciech Skiba Członek Zarządu Wojciech Skiba

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tmao

Podziel się opinią

Share
d41tmao
d41tmao