Trwa ładowanie...
d35b17j

ZASTAL SA - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2014 (2/2015)

ZASTAL SA - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2014 (2/2015)

Share
d35b17j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ZASTAL SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zastal S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 27 września 2014 roku przekazuje poniżej w uzupełnieniu dodatkowe informacje dotyczące zawartej przez spółkę zależną Zastal Transport Sp. z o.o. transakcji sprzedaży nieruchomości: 1. Nabywcą przedmiotowej nieruchomości była spółka Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: ?Nabywca?). 2. Pomiędzy Emitentem a Nabywcą istnieją następujące powiązania osobowe: - Pani Monika Hałupczak jest jednocześnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej Emitenta oraz Prezesem Zarządu Nabywcy, - Panowie Tomasz Pietryk i Paweł Sobków są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członkami Rady Nadzorczej Nabywcy. 3. Nabywca jest znaczącym inwestorem w Spółce. Przedmiotowa umowa sprzedaży poza szczegółową specyfikacją nieruchomości, umów najmu oraz warunków podanych w raporcie bieżącym nr 18/2014 nie zawiera innych istotnych elementów odbiegających od tego typu umów. Podstawa prawna: § 5 ust. 1
pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35b17j

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZASTAL SA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 65-119 | | Zielona Góra | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Sulechowska | | 4 a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 068 3284214 | | 068 3284213 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@zastal.pl | | www.zastal.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9290093806 | | 006104350 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik
2015-02-11 Wojciech Skiba Wiceprezes Zarządu Wojciech Skiba

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35b17j

Podziel się opinią

Share
d35b17j
d35b17j