Trwa ładowanie...
d2aha4h
d2aha4h
espi

ZASTAL SA - Wykup obligacji wyemitowanych przez Zastal SA (3/2015)

ZASTAL SA - Wykup obligacji wyemitowanych przez Zastal SA (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aha4h
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA
Temat
Wykup obligacji wyemitowanych przez Zastal SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta przeprasza Obligatariuszy za zaistniałe późnienie z wykupem obligacji i informuje, że wykup obligacji oraz kuponu odsetkowego za ostatni okres odsetkowy nastąpi w dniu 16 marca 2015 roku. Opóźnienie w wykupie obligacji oraz zapłacie kuponu odsetkowego jest niezależne od Spółki i wynika z przesunięcia czasowego planowanych przepływów pieniężnych. Za okres zwłoki Obligatariusze otrzymają dodatkowe odsetki naliczone od pierwotniego dnia wykupu do dnia spłaty zobowiązania z tytułu papierów dłużnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZASTAL SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-119 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sulechowska 4 a
(ulica) (numer)
068 3284214 068 3284213
(telefon) (fax)
sekretariat@zastal.pl www.zastal.pl
(e-mail) (www)
9290093806 006104350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Mariusz Matusik Prezes Zarządu Mariusz Matusik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aha4h

Podziel się opinią

Share
d2aha4h
d2aha4h