Trwa ładowanie...

Zatrudnienie niepełnosprawnego - należy uszczelnić przepisy

Wszystkie kluby opowiedziały się za propozycją uszczelnienia systemu
wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych zawartą w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji
zawodowej i zatrudnieniu niepełnosprawnych

Share
Zatrudnienie niepełnosprawnego - należy uszczelnić przepisy
Źródło: Stock
d3my4di

Wszystkie kluby opowiedziały się za propozycją uszczelnienia systemu wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych zawartą w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu niepełnosprawnych. Projekt - z poprawką PO - trafił ponownie do komisji.

Poselski projekt nowelizacji, nad którą we wtorek debatowali posłowie, przewiduje m.in., że wynagrodzenie dla niepełnosprawnych pracowników musi być przelewane na ich rachunek bankowy lub wypłacane przekazem pocztowym. Dopiero wówczas zakładowi, który zatrudnia niepełnosprawnych, będzie przysługiwało dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Projekt wprowadza też przepisy pozwalające na dokładniejsze kontrolowanie zakładów zatrudniających niepełnosprawnych i otrzymujących środki z PFRON. Wzmocnione zostały uprawnienia kontrolne prezesa PFRON. Projekt przewiduje też kary za nieprzestrzeganie przepisów, m.in. grzywnę do 5 tys. zł za udaremnienie przeprowadzenia kontroli, podawanie fałszywych danych lub nieprawdziwych wyjaśnień.

d3my4di

Zmiany w prawie mają m.in. pozwolić na uzyskanie dofinansowania za zatrudnienie osób niepełnosprawnych w sektorze finansów publicznych, a nie jedynie w prywatnych firmach. Nowe przepisy mają urealnić też wysokość wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych.

Do głosowania zmian może dojść jeszcze podczas obecnego posiedzenia Sejmu. Blok głosowań zaplanowano na czwartek rano. Przed głosowaniami komisja polityki społecznej i rodziny zaopiniuje jeszcze poprawkę zgłoszoną podczas debaty przez Platformę Obywatelską.

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di