Trwa ładowanie...
d2q4pno
d2q4pno
espi

ZELMER - Transakcja na akcjach Zelmer przez Osobę Mającą Dostęp do Informacji Poufnych (7/2013)

ZELMER - Transakcja na akcjach Zelmer przez Osobę Mającą Dostęp do Informacji Poufnych (7/2013)
Share
d2q4pno
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
ZELMER
Temat
Transakcja na akcjach Zelmer przez Osobę Mającą Dostęp do Informacji Poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Spółka Zelmer S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym tj. 26 marca otrzymała zawiadomienie o transakcji sprzedaży akcji Zelmer S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Zelmer S.A. ? Janusza Gembarowskiego oraz Osobę Blisko Związaną z członkiem Rady Nadzorczej, które to transakcje w sumie przekroczyły wartość 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. W dniu 22 marca 2013 r. P. Gembarowski oraz Osoba z nim Blisko Związana dokonali transakcji sprzedaży 602 szt. akcji Zelmer S.A. w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone w dniu 14.11.2012 r. przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie, po cenie ogłoszonej w wezwaniu, a więc 40,00 PLN Transakcja została zawarta za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZELMER SA
(pełna nazwa emitenta)
ZELMER Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-016 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hoffmanowej 19
(ulica) (numer)
017 85 22 666 017 86 58 140
(telefon) (fax)
ir@zelmer.pl www.zelmer.pl
(e-mail) (www)
813-02-68-159 000034648
(NIP) (REGON)
d2q4pno

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Janusz Płocica Prezes Zarządu Janusz Płocica
2013-03-27 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q4pno

Podziel się opinią

Share
d2q4pno
d2q4pno