Trwa ładowanie...
dz9kr0z

Zlecenie do 200 zł nie zawsze na ryczałcie

Jeśli z umowy-zlecenia lub o dzieło nie wynika konkretna kwota miesięcznego wynagrodzenia, to nie stosuje się do niej obliczania podatku w uproszczonej formie.
Share
Zlecenie do 200 zł nie zawsze na ryczałcie
dz9kr0z

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2010 r. (nr IPPB2/415-699/09-2/AS).

Z pytaniem zwróciła się spółka, która zawarła umowy-zlecenia z osobami fizycznymi niebędącymi jej pracownikami. Część z nich nie określa konkretnej kwoty wynagrodzenia, tylko stawkę za godzinę pracy lub za metr uszytej tkaniny. Ostateczne wynagrodzenie jest więc znane po przedstawieniu zestawienia wykonanej w danym miesiącu pracy. W związku z tym powstały wątpliwości, jak obliczać podatek , gdy miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 200 zł. To dlatego, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT od niewielkich dochodów z tytułu umowy o dzieło i innych określonych w art. 13 pkt 2 lub 5 - 9 tej ustawy pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 proc. przychodu. Zasadę tę stosuje się, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z niepracownikiem z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł.

Według spółki ten przepis będzie miał zastosowanie do zawieranych przez nią umów. Izba skarbowa nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Jej zdaniem wskazany przepis dotyczy tylko umów, w których została określona konkretna miesięczna należność i nie przekracza ustalonego limitu. Wnioskodawca musi więc pobierać zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Powinien więc uwzględnić koszty uzyskania przychodu, a po zakończeniu roku przysłać zleceniobiorcy informację o pobranych zaliczkach.

—kpt
Rzeczpospolita

dz9kr0z

Podziel się opinią

Share
dz9kr0z
dz9kr0z