Trwa ładowanie...
dyhao4t

Zmiany w zarządzie PERN "Przyjaźń" - Igor Wasilewski nowym prezesem (opis)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN "Przyjaźń" zmieniło w czwartek skład zarządu spółki. Nowym jej prezesem został Igor Wasilewski, a wiceprezesami: Tadeusz Zwierzyński i Rafał Miland. Z dotychczasowego składu w zarządzie pozostał wiceprezes Sławomir Stachowicz.

Share
dyhao4t

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN odwołało wcześniej z zarządu spółki Marcina Moskalewicza, dotychczasowego prezesa oraz wiceprezesów: Dariusza Zawadkę i Aleksandrę Sieczkowską-Pachelską - poinformowała PAP spółka.

"Moim zadaniem będzie realizacja strategii firmy w taki sposób, aby zwiększenie wartości firmy dla interesariuszy było połączone ze wzrostem satysfakcji klientów ze świadczonych usług oraz ciągłym doskonaleniem procesów wewnątrz firmy. Jestem przekonany, iż PERN może mieć jeszcze silniejszą pozycję na rynku i tworzyć coraz bardziej efektywny zespół zaangażowanych pracowników" - powiedział nowy prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie spółki.

Marcin Moskalewicz był prezesem PERN od marca 2012 r., a wcześniej pełnił stanowisko szefa Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysły Rafineryjnego w Płocku. Dariusz Zawadka, który w latach 1991-2004 oraz 2008-10 służył w jednostce specjalnej "GROM", był wiceprezesem PERN od września 2012 r. Aleksandra Sieczkowska-Pachelska była z kolei wiceprezesem PERN od marca 2014 r.

dyhao4t

Sławomir Stachowicz, który pozostał w zarządzie PERN, jest tam reprezentantem załogi spółki. W PERN pracuje od 1994 r., a od czerwca 2004 r. zasiada w zarządzie, będąc jednocześnie dyrektorem biura przesyłu ropy i paliw.

Nowy prezes PERN Igor Wasilewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Posiada także dyplom MBA University of Illinois w Chicago (USA). Pełnił funkcje zarządcze w GPEC (2010-15) i w spółce Gaz System (2006-09) oraz funkcje menedżerskie w PGNiG (1998-2004), Gaz System (2004-2006) i PSE (2010). Przedstawiając jego sylwetkę PERN podkreślił, że to "efektywny menager z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży energetycznej", który m.in. "tworzył i skutecznie wdrażał strategie firm przynoszące znaczący wzrost wyników finansowych, optymalizował operacyjne funkcjonowanie spółek, uruchamiał programy inwestycyjne, zmieniał kulturę organizacyjną".

Rafał Miland to absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych Akademii im. Leona Koźmińskiego. Pracował wcześniej m.in. w Ministerstwie Finansów. W latach 2005-06 był wicekonsulem RP w Malmoe (Szwecja). Następnie został zastępcą dyrektora departamentu ropy i gazu w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmował się kwestiami zapasów paliw, nadzoru nad rynkiem gazu ziemnego oraz współpracą na forum Unii Europejskiej. W latach 2009-12 pracował już w PERN jako pełnomocnik zarządu spółki oraz zastępca kierownika działu zarządzania projektami. Później był dyrektorem departamentu geologii i koncesji geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

Tadeusz Zwierzyński pracuje w PERN od czerwca 2012 r. jako kierownik projektu Terminal Naftowy w Gdańsku, odpowiedzialny za realizację inwestycji i oddanie do eksploatacji pierwszej jej części przeznaczonej do transportu i magazynowania ropy naftowej. W latach 2009-11 był wiceprezesem zarządu PLNG z siedzibą w Świnoujściu - od stycznia 2010 r. odpowiedzialnym za budowę tamtejszego terminala regazyfikacyjnego. W latach 2007-09 był prezesa Polskie LNG, a wcześniej, od 2006 r., wiceprezesem PGNiG odpowiedzialnego za projekty strategiczne, w tym realizację importu LNG do Polski", a także część badawczo-rozwojową spółki.

dyhao4t

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) "Przyjaźń" jest spółką Skarbu Państwa, strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tłoczy ropę naftową z Rosji - ok. 50 mln ton rocznie - do rafinerii krajowych: PKN Orlen i Grupy Lotos oraz dwóch rafinerii w Niemczech: PCK Schwedt i Mider Spergau. Spółka zarządza na terenie kraju siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,2 mln metrów sześc.

PERN informował ostatnio, że przygotowuje się do rozruchu Terminalu Naftowego w Gdańsku, który otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Według spółki wybudowana pierwsza część terminalu ma rozpocząć działalność operacyjną pod koniec pierwszego kwartału tego roku. To sześć zbiorników o pojemności 62,5 tys. metrów sześc. każdy przeznaczonych na ropę naftową wraz z rurociągami, pompowniami, oczyszczalnią ścieków i infrastrukturą drogową, kanalizacyjną i elektrycznej. Inwestycja, prowadzona od kwietnia 2013 r., kosztowała 412 mln zł. Terminal ma m.in. zapewniać bezpieczeństwo i ciągłość dostaw ropy naftowej do Polski i Niemiec.

Wcześniej PERN informował, że planuje także drugi etap inwestycji, czyli rozbudowę terminalu o kolejne zbiorniki o łącznej pojemności 325 tys. metrów sześc. tym razem z przeznaczeniem na przeładunek i składowanie paliw, a także produktów chemicznych. Ta część przedsięwzięcia, jak podawała spółka, miałaby być gotowa do 2018 r. W efekcie łączny koszt całej inwestycji, pierwszy i drugi etap, szacowany był wcześniej na ok. 826 mln zł.

dyhao4t

Podziel się opinią

Share
dyhao4t
dyhao4t