Trwa ładowanie...
dsoutbt
espi

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Informacja o transakcjach otrzymana od osób posiadających dostęp do informacj...

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Informacja o transakcjach otrzymana od osób posiadających dostęp do informacji poufnych. (21/2010)
Share
dsoutbt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach otrzymana od osób posiadających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego ,,Otmuchów" S.A. (Spółka, ZPC Otmuchów S.A.) informuje, iż w dniu3 grudnia 2010 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) zawiadomienia, w których Prezes Zarządu - Bernard Węgierek oraz Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Dziewicki, poinformowali o dokonaniu dwóch transakcji na akcjach ZPC Otmuchów S.A.Prezes Zarządu poinformował, iż:1) w dniu 2 grudnia 2010 r. nabył w transakcji pakietowej pozasesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowychw Warszawie S.A. (GPW) od podmiotu blisko z nim związanego w rozumieniu art. 160 ust 2. pkt 4 Ustawy,tj. od Kormega Holdings Limited, 35.281 akcji Spółki po cenie 18,00 zł za akcję,2) w dniu 29 listopada 2010 r. ww. podmiot blisko z nim związany, zbył w transakcji pakietowej pozasesyjnejna GPW 27.419 akcji Spółki po cenie 18,00 zł za akcję.Wiceprezes Zarządu poinformował, iż:1) w dniu 29 listopada 2010 r. nabył w transakcji pakietowej pozasesyjnej na GPW od podmiotu blisko z nimzwiązanego w
rozumieniu art. 160 ust 2. pkt 4 Ustawy, tj. od Kormega Holdings Limited, 27.419 akcji Spółkipo cenie 18,00 zł za akcję,2) w dniu 2 grudnia 2010 r. ww. podmiot blisko z nim związany zbył w transakcji pakietowej pozasesyjnejna GPW 35.281 akcji Spółki po cenie 18,00 zł za akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385 Otmuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nyska 21
(ulica) (numer)
(77) 431 50 83 (77) 431 50 85
(telefon) (fax)
zpc@zpcotmuchow.com.pl www.zpcotmuchow.com.pl
(e-mail) (www)
7530012546 531258977
(NIP) (REGON)
dsoutbt

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 BERNARD WĘGIEREK PREZES ZARZĄDU Bernard Węgierek
2010-12-03 KRZYSZTOF DZIEWICKI WICEPREZES ZARZĄDU Krzysztof Dziewicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoutbt

Podziel się opinią

Share
dsoutbt
dsoutbt