Trwa ładowanie...
d26m619
d26m619
espi

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwy...

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Z.P.C. "Otmuchów" S.A. w dniu 6 czerwca 2012 roku (17/2012)
Share
d26m619
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Z.P.C. "Otmuchów" S.A. w dniu 6 czerwca 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Z.P.C. "OTMUCHÓW" S.A. (Spółka) z siedzibą w Otmuchowie informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ZWZ), które odbyło się w dniu 6 czerwca 2012 roku był Xarus Holdings Limited. Akcjonariusz ten posiadał 6 491 750 akcji, które uprawniały do 6 491 750 głosów stanowiących 90,18% głosów na tym ZWZ, odpowiadających 50,92% ogólnej liczby głosów w Spółce. Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 12 748 250. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 czerwca 2012 roku brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 7 198 643 głosy, tj. 56,47% ogólnej liczby głosów w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385 Otmuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nyska 21
(ulica) (numer)
(77) 431 50 83 (77) 431 50 85
(telefon) (fax)
zpc@zpcotmuchow.com.pl www.zpcotmuchow.com.pl
(e-mail) (www)
7530012546 531258977
(NIP) (REGON)
d26m619

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 BERNARD WĘGIEREK PREZES ZARZĄDU Bernard Węgierek
2012-06-12 MARIUSZ POPEK WICEPREZES ZARZĄDU Mariusz Popek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26m619

Podziel się opinią

Share
d26m619
d26m619