Trwa ładowanie...
d2ymwt9
d2ymwt9
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji. (49/2014)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji. (49/2014)
Share
d2ymwt9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Emitent") informuje, że otrzymał w dniu 10 października 2014 roku informację, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Członka Zarządu u Emitenta, dotyczącą zawarcia transakcji nabycia 12 350 akcji Emitenta, których łączna wartość przekroczyła 5.000,00 Euro. Zawarcie transakcji nabycia 12 350 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nastąpiło w dniach od 07 października2014r. do 09 października 2014r., na rynku regulowanym ( GPW w Warszawie ), za pośrednictwem domu maklerskiego, w trybie sesji giełdowych, z czego: 1.w dniu 07.10.2014r. nastąpiło nabycie 12 140 sztuk akcji po średniej cenie 1,72 zł za jedną akcję, 2.w dniu 09.10.2014r. nastąpiło nabycie 210 sztuk akcji po średniej cenie 1,76 zł za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-600 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 15
(ulica) (numer)
52 396 57 10 52 397 31 63
(telefon) (fax)
sekretariat@zremb-ch.com.pl www.zremb-ch.com.pl
(e-mail) (www)
555 156 49 13 091343195
(NIP) (REGON)
d2ymwt9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2014-10-10 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ymwt9

Podziel się opinią

Share
d2ymwt9
d2ymwt9