Trwa ładowanie...
d3qnoj7

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. ...

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. (169/2010)

Share
d3qnoj7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 169 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-21
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 grudnia 2010r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 16 grudnia 2010 roku, o wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.150.000,00 złotych do kwoty 3.290.000,00 złotych. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 32.900.000 akcji, co odpowiada 32.900.000 głosów na WZA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qnoj7

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2010-12-21 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qnoj7

Podziel się opinią

Share
d3qnoj7
d3qnoj7