Trwa ładowanie...
d1hmizr
espi
03-12-2010 08:55

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (145/2010)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (145/2010)

d1hmizr
d1hmizr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 145 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A. informuje, że w dniu 02 grudnia 2010 roku podpisał umowę na dostawę ram kontenerowych, na rynek niemiecki, na łączną wartość 6.549.405,81 ( słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięć 81/100) złotych.Termin dostaw ustalono na okres od 01 stycznia 2011r. sukcesywnie do 31 października 2011r.Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych.Umowa ta spełnia kryterium umowy znaczącej, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hmizr

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2010-12-03 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hmizr
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1hmizr