Trwa ładowanie...
d3wzq9m
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (145/2010)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (145/2010)
Share
d3wzq9m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 145 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A. informuje, że w dniu 02 grudnia 2010 roku podpisał umowę na dostawę ram kontenerowych, na rynek niemiecki, na łączną wartość 6.549.405,81 ( słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięć 81/100) złotych.Termin dostaw ustalono na okres od 01 stycznia 2011r. sukcesywnie do 31 października 2011r.Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych.Umowa ta spełnia kryterium umowy znaczącej, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3wzq9m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2010-12-03 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wzq9m

Podziel się opinią

Share
d3wzq9m
d3wzq9m