Trwa ładowanie...
dkxkht0
dkxkht0
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczacej umowy. (36/2012)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczacej umowy. (36/2012)
Share
dkxkht0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Zawarcie znaczacej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 roku podpisał umowę na wykonanie na rynek holenderski elementów maszyn przeznaczonych do żywienia zwierząt, na łączną wartość: 217.838,90 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem 90/100 ) złotych. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych. Termin realizacji ustalono sukcesywnie w lipcu 2012r. Suma wszystkich umów podpisanych od początku roku z tym odbiorcą wynosi 2.697.297,49 ( słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem 49/100 ) złotych. Umowa ta spełnia kryterium umowy znaczącej zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-600 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 15
(ulica) (numer)
52 396 57 10 52 397 31 63
(telefon) (fax)
sekretariat@zremb-ch.com.pl www.zremb-ch.com.pl
(e-mail) (www)
555 156 49 13 091343195
(NIP) (REGON)
dkxkht0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2012-06-13 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkxkht0

Podziel się opinią

Share
dkxkht0
dkxkht0