Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez FH JAGO S.A. (177/2010)

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez FH JAGO S.A. (177/2010)
Share
d4c5el8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 177 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
ZarządZakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 30 grudnia 2010r. powziął informacje od Członków Rady Nadzorczej Emitenta, o zbyciu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., znajdujących się w obrocie, przez spółkę FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach.Transakcja pakietowa zbycia 150.000 akcji po średniej cenie 0,77 zł, zawarta została w dniu 29 grudnia 2010r., na rynku regulowanym ( GPW w Warszawie ), za pośrednictwem domu maklerskiego. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 03 stycznia 2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d4c5el8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2010-12-30 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8