Trwa ładowanie...
d3k4b79
espi

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zmiana uchwały Zarządu KDPW S.A. z dnia 18 września 2014 roku w sprawie rej ...

ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zmiana uchwały Zarządu KDPW S.A. z dnia 18 września 2014 roku w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii F3. (48/2014)
Share
d3k4b79

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana uchwały Zarządu KDPW S.A. z dnia 18 września 2014 roku w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii F3. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Emitent informuje, że w dniu 09.10.2014r. do spółki wpłynęła Uchwała Nr 963/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 09.10.2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr 797/14 Zarządu KDPW z dnia 18 września 2014 roku. Zarząd KDPW postanowił zmienić w/w uchwałę w ten sposób, że §1 ust. 1 tej uchwały otrzymał nowe brzmienie. W uchwale z dnia18 września 2014 roku było: ?1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ?ZREMB ? CHOJNICE? S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 754.010 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ?ZREMB ? CHOJNICE? S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLZBMZC00019, pod warunkiem podjęcia przez spółkę
prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLZBMZC00019, z zastrzeżeniem ust. 2.? Na podstawie postanowień uchwały z dnia 9 października 2014 roku jest: ?1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ?ZREMB ? CHOJNICE? S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 754.000 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ?ZREMB ? CHOJNICE? S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLZBMZC00019, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLZBMZC00019,
z zastrzeżeniem ust. 2.?. Spółka informuje, że zmiana w/w uchwały nastąpiła w związku z podjęciem przez Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A decyzji o zmianie liczby akcji będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Uchwały nr 963/14 Zarządu KDPW z dnia 09.10.2014r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | KDPW.pdf | Uchwała nr 963/14 Zarządu KDPW z dnia 09.10.2014r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
d3k4b79

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZREMB-CHOJNICE S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-600 Chojnice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 15
(ulica) (numer)
52 396 57 10 52 397 31 63
(telefon) (fax)
sekretariat@zremb-ch.com.pl www.zremb-ch.com.pl
(e-mail) (www)
555 156 49 13 091343195
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu
2014-10-10 Kazimierz Stanisław Cemka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3k4b79

Podziel się opinią

Share
d3k4b79
d3k4b79