Trwa ładowanie...
d8f2qjb

ZUE ma list intencyjny ws. przejęcia 70% udziałów w Railway

Warszawa, 17.02.2015 (ISBnews) - ZUE zawarło ze wspólnikami spółki Railway list intencyjny ws. przejęcia 70% udziałów Railway, podało ZUE.

Share
d8f2qjb

"W wyniku prowadzonych negocjacji, w dniu 16 lutego 2015 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy wspólnikami Railway oraz spółką, którego treścią jest podsumowanie dotychczasowych negocjacji oraz sformułowanie i określenie intencji stron wobec warunków dalszych negocjacji gospodarczych zmierzających do przejęcia większości udziałów Railway przez spółkę. Udział spółki w kapitale zakładowym Railway wyniesie 70%" - czytamy w komunikacie.

"W liście intencyjnym spółka potwierdziła zamiar dokonania powyższej transakcji przejęcia" - podkreślono.

Warunkiem zawieszającym przeprowadzenia zamierzonego przejęcia udziałów Railway przez spółkę jest uzyskanie na przedmiotową transakcję zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), względnie wystąpienie okoliczności świadczącej o tym, że zgoda taka nie jest wymagana, podano również. Proces pozyskania zgody Prezesa UOKiK jest w toku.

d8f2qjb

Railway jest podmiotem, który wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z kontraktów handlowych oraz umów, których stroną była ThyssenKrupp GfT Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie. Spółka należy do niemieckiego koncernu ThyssenKrupp AG, w ramach którego odpowiada za sprzedaż na terenie całej Polski materiałów do budowy i remontów torowisk tramwajowych oraz kolejowych, a także za świadczenie usług i udostępnianie know-how w zakresie komunikacji szynowej oraz techniki budowlanej.

Przed wyżej opisanym przejęciem działalności ThyssenKrupp GfT Polska przez Railway, spółka zawarła z ThyssenKrupp GfT Polska w dniu 27 stycznia 2015 roku umowę na zakup materiałów nawierzchni torowej, takich jak szyny kolejowe, szyny tramwajowe, akcesoria torowe, podkłady itp., za łączną kwotę 19,5 mln zł, jak również zobowiązała się w terminie do 31 stycznia 2016 roku do nabycia w transzach innych materiałów nawierzchni torowej o łącznej wartości ok. 40,4 mln zł.

"Planowane przejęcie pakietu większościowego udziałów Railway jest elementem realizacji zamierzeń strategicznych spółki. O dalszych etapach przedmiotowego przejęcia, spółka poinformuje w odrębnych raportach bieżących" - podsumowano w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 410,55 mln zł w 2013 r.

(ISBnews)

d8f2qjb

Podziel się opinią

Share
d8f2qjb
d8f2qjb